Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Nederlandse Politie draagt bij aan de modernisering van informatie-uitwisseling via INTERPOL

Gepubliceerd op:

LYON, Frankrijk - Op het hoofdkwartier van INTERPOL is gisterne een overeenkomst ondertekend waarbij de Nederlandse Politie 1,2 miljoen euro zal bijdragen aan het INTERPOL-programma Capabilities for Operational Relevance (I-CORE).

De overeenkomst werd ondertekend door Jürgen Stock, Secretaris Generaal van INTERPOL, en Jannine Van den Berg, politiechef van de Landelijke Eenheid en aandachtsgebiedhouder internationale politiesamenwerking van de politie.

De bijdrage gaat naar de ontwikkeling van het Smart Case Messaging systeem. Dit is een van de onderdelen binnen I-CORE, waarin onder meer kunstmatige intelligentie de uitwisseling van politie-informatie doeltreffender gaat maken. De 194 lidstaten van INTERPOL wisselen jaarlijks meer dan 28 miljoen vrije-tekstberichten uit via het beveiligde wereldwijde communicatiesysteem I-24/7. Smart Case Messaging is een belangrijk onderdeel van INTERPOL’s streven om politiegegevens sneller, slimmer en overal toegankelijk te maken.

De overeenkomst werd ondertekend door Jürgen Stock, Secretaris Generaal van INTERPOL, en Jannine Van den Berg, politiechef van de Landelijke Eenheid en aandachtsgebiedhouder internationale politiesamenwerking van de politie.

Betere internationale uitwisseling van opsporingsinformatie
‘Informatie is de levensader van de rechtshandhaving’, aldus Secretaris Generaal Stock. ‘Deze bijdrage van Nederland zal helpen om de stroom van de via INTERPOL uitgewisselde informatie zelf te verbeteren. Maar het verbetert ook de kwaliteit en de kwantiteit van positieve zoekresultaten en de opsporingsindicaties die daaruit volgen, en daarmee de snelheid van de operationele opvolging. De bijdrage getuigt ook van het geloof van Nederland in de waarde van INTERPOL en onze missie om de wereld veiliger te maken.’

Toekomstbestendig informatiebeheer
Jannine Van den Berg lichtte toe: ‘I-CORE is een essentieel aanvalsprogramma voor INTERPOL om haar informatiebeheer toekomstbestendig te maken en haar diensten en producten relevant te houden voor de opsporingsdiensten in de lidstaten. Niet in het minst voor de korpsen in Europa, die op nationaal en regionaal niveau al relatief ver ontwikkelde informatiesystemen hebben, maar nooit zonder INTERPOL zullen kunnen om ook effectief buiten de grenzen van de EU te kunnen samenwerking in opsporingsonderzoeken.’

Er is bovendien een grote behoefte onder politieorganisaties wereldwijd om zoveel mogelijk ‘interoperabel’ en aanvullend aan elkaar te werken, benadrukt Van den Berg. ‘Handmatig en dubbel werk moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Daarom is er haast geboden dat INTERPOL state-of-the-art oplossingen, zoals Smart Case Messaging, aanbiedt om opsporingsinformatie zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijk te kunnen uitwisselen, ontsluiten én om te zetten naar concrete acties.’

Internationaal budget voor innovatie
Omdat de voor I-CORE benodigde 80 miljoen euro niet vanuit de reguliere begroting van INTERPOL kan worden gefinancierd, heeft de organisatie haar leden om financiële steun gevraagd. ‘Nederland onderkent dat dit aanvalsprogramma een initiële investering vergt, naast de statutaire begroting van INTERPOL. Als lichtpuntje bij de coronamaatregelen die de mogelijkheden beperkten om fysiek over grens samen te werken, hebben wij nu een deel van ons bespaarde internationale budget nuttig kunnen herbesteden in deze innovatie voor rechtstreekse internationale informatie-uitwisseling tussen de verschillende landen,’ voegde politiechef Van den Berg hieraan toe.

 

Woordvoering: Landelijke Eenheid