Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Luxe goederen afgepakt bij integrale actie P.C. Hooftstraat

Laatst gewijzigd op:

Amsterdam - Bij een gezamenlijke actie van het Openbaar Ministerie, de gemeente Amsterdam, de politie, de Belastingdienst en de FIOD zijn zaterdag 18 september op en rondom de P.C. Hooftstraat diverse controles uitgevoerd. Meerdere luxe goederen, waaronder een Rolex-horloge en kostbare winterjassen, tassen, schoenen en zonnebrillen, zijn daarbij in beslag genomen. Één 27-jarige inwoner van Lelystad is aangehouden op verdenking van witwassen. De integrale actie vond plaats in het kader van het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit. In een groot aantal winkels in het duurdere en luxe segment worden regelmatig grote contante bedragen uitgegeven. Dit is opmerkelijk aangezien aantal consumenten dat in winkels betaalt met contant geld al jaren afneemt. En lang niet altijd is duidelijk wat de herkomst van dat geld is.

politie

In de drugseconomie verdienen criminelen grote bedragen contant geld. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat geld, afkomstig van criminele activiteiten, graag wordt uitgegeven in de befaamde winkelstraat. Ook beschikt de recherche over informatie dat onder het winkelend publiek zich mensen begeven die in de winkels aldaar veel (contant) geld uitgeven, maar geen of weinig geregistreerd inkomen hebben. In de loop der jaren is dan ook het sterke vermoeden ontstaan dat er op de P.C. Hooftstraat geld wordt witgewassen. De actie van afgelopen zaterdag was er op gericht om vast te stellen of de vermoedens kloppen en op welke wijze deze vorm van ondermijning precies plaatsvindt. Tijdens de actie trad de politie, samen met al haar ketenpartners, direct op. Eventuele belastingschulden werden geïnd. In meerdere gevallen vindt nog een vervolgonderzoek plaats door de Belastingdienst, de FIOD of door politie en justitie.

Winkeliers

De actie is tevens gericht op de vraag hoe de ondernemers omgaan met klanten die hoge bedragen met contant geld afrekenen. Het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum), de politie, de FIOD  en de gemeente zijn erop uit om bewustwording bij ondernemers over ondermijning verder te bevorderen.

Samen in de strijd tegen ondermijning

Van ondermijning is sprake als de illegale onderwereld zich mengt met de legale bovenwereld. Het RIEC, de gemeente en de politie stellen samen met hun ketenpartners alles in het werk om vormen van ondermijning tegen te gaan. Het doel van de integrale aanpak is deze ondermijnende activiteiten te voorkomen, waar mogelijk op te sporen en in te grijpen én de ongewenste vermenging tussen bovenwereld en onderwereld te verstoren.

Gemeente en Belastingdienst

Naast strafrechtelijke controles van de politie heeft de gemeente voornamelijk gecontroleerd op het gebied van milieu, vergunningen en fraude. De Belastingdienst controleerde op hun beurt de inkomens- en vermogensposities van verdachte personen en het bestaan van (eventuele) belastingschulden.

Alertheid

De politie vraagt alertheid van de winkeliers, maar daar stopt het uiteraard niet. De politie vraagt aan een ieder die ondermijning of illegale activiteiten vermoedt, om zich te melden. Dat kan bij de gemeente, politie en/of Belastingdienst via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.