Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Inspectie: Meer aandacht voor bescherming slachtoffer

Gepubliceerd op:

Nederland - Slachtoffers van strafbare feiten hebben recht op bescherming door de politie. Toch blijken ze in de praktijk vaak nog te ‘kwetsbaar’ nadat ze melding of aangifte hebben gedaan. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek van de uitvoering van de zogeheten individuele beoordeling. De politie komt binnen zes maanden met een plan van aanpak.

aangifte opnemen

Een politiemedewerker moet in het eerste contact met een slachtoffer bepalen in welke mate de aangever of melder bescherming nodig heeft. Wat zit er achter een melding of aangifte, dat is de vraag waar het feitelijk om gaat. Staat het incident op zichzelf of speelt misschien de culturele achtergrond of seksuele geaardheid van het slachtoffer een rol? Is sprake van een gebrouilleerde ex-partner? Door systematisch en structureel oog te hebben voor de bescherming van slachtoffers wil de politie voorkomen dat iemand te maken krijgt met herhaald slachtofferschap. De individuele beoordeling is op 1 juni 2018 als standaard werkwijze ingevoerd bij de politie.

Toetsing
De Inspectie heeft getoetst hoe deze invoering is verlopen. De politie heeft deze werkwijze goed voorbereid en ook een ‘degelijk’ opleidingsprogramma opgezet, stelt het rapport ‘Een kwetsbaar recht’. Minder tevreden is de Inspectie over de daadwerkelijke deelname aan dit opleidingsprogramma. Veel medewerkers hebben de opleiding niet of slechts gedeeltelijk gevolgd. De implementatie en verankering van de individuele beoordeling is onvoldoende, concludeert de Inspectie. Ook constateert de Inspectie dat hierop te weinig sturing is. Daarom adviseert ze de politie om binnen zes maanden met een plan van aanpak te komen.

Scherp
‘Het rapport is op onderdelen scherp’, erkent portefeuillehouder Oscar Dros. ‘Maar de bevindingen en conclusies zijn niet verrassend, vooral wat betreft de aansturing en het verankeren van de implementatieopdrachten. We zullen binnen zes maanden met een plan komen om de toepassing van de werkwijze rondom individuele beoordelingen te verbeteren.’

Bescherming van slachtoffers
Oscar vervolgt: ‘We hechten veel waarde aan de bescherming van slachtoffers. Onze collega’s hebben doorgaans veel oog voor slachtoffers en hechten veel belang aan de bescherming van kwetsbare slachtoffers. Dit benoemt de inspectie ook. Al tijdens de uitvoering van het onderzoek zijn we verder gegaan met het ontwikkelen en verbeteren van de individuele beoordeling en de verspreiding van de kennis binnen de organisatie. Zo zijn de ketenbrede e-learning en een profcheck in 2021 geheel geactualiseerd. Ook ontwikkelen we momenteel ProVict, een instrument dat helpt bij het beoordelen van het risico op herhaald slachtofferschap. ’

Grote veranderopgave
‘Structureel en op gestandaardiseerde wijze beoordelen van slachtoffers op hun kwetsbaarheid was voor de politie een nieuwe taak, en de implementatie ervan is een grote veranderopgave’, legt Oscar uit. ‘Als politie hebben we te maken met een grote hoeveelheid aan implementatieopdrachten. Die komen nog eens bovenop onze basistaken. Daarom vragen we als politie om het aantal nieuwe beleidsopgaven te matigen.’