Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Verloop blokkadeacties Utrechtsebaan

Laatst gewijzigd op:

Den Haag - Demonstreren is een grondrecht en demonstraties worden dan ook waar mogelijk gefaciliteerd. De politie is sinds zaterdag 9 september iedere dag in de stad aanwezig in verband met de aangekondigde blokkadeacties van de A12/Utrechtsebaan. Demonstreren op de A12/Utrechtsebaan mag niet, dat kan op een nabijgelegen locatie. In dit blog een overzicht van de ontwikkelingen.

Zaterdag 30 september 

14.50 uur: Vandaag blokkeerden actievoerders opnieuw deels de A12/Utrechtsebaan. Zij liepen rond 12.00 uur de weg op, wat verboden is. De politie hield bijna 600 actievoerders aan voor het overtreden van de Wet Openbare Manifestatie (WOM). Vandaag werd wederom een waterwerper ingezet. Tegen 14.00 uur werden de laatste actievoerders van de weg afgehaald en naar het ADO-stadion gebracht. De weg werd vervolgens schoongemaakt en omstreeks 14.10 uur weer vrijgegeven voor het verkeer. 

Donderdag 28 september

17:15 uur: Actievoerders blokkeerden vandaag opnieuw opnieuw deels de A12/Utrechtsebaan. Zij liepen rond 12.00 uur de weg op, wat verboden is. 
Dagelijks bekijkt de driehoek, bestaande uit de burgemeester, officier van justitie en politiechef, hoe en wanneer de blokkade wordt beëindigd. De wijze waarop dit gebeurt, kan elke dag anders zijn. Dat hangt af van de prioriteiten en omstandigheden op die dag. In totaal hield de politie vandaag 91 actievoerders aan voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM) en 6 voor baldadigheid. Rond 17.00 uur was de weg weer vrij.

Woensdag 27 september

16.15 uur: Ook vandaag blokkeerden actievoerders opnieuw deels de A12/Utrechtsebaan. Rond 12.00 uur liepen de actievoerders de weg op, wat verboden is. 
Iedere dag wordt vanuit de driehoek, bestaande uit de burgemeester, officier van justitie en politiechef, bekeken hoe en wanneer de blokkade wordt beëindigd. De wijze waarop dit gebeurt, kan elke dag anders zijn. Dat hangt af van de omstandigheden op die dag.
In totaal hield de politie vandaag 160 actievoerders aan voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM). Rond 14.30 uur was de weg weer vrij.

Dinsdag 26 september

13.00 uur: Vandaag blokkeerden actievoerders wederom deels de A12/Utrechtsebaan. Rond 12.00 uur liepen de actievoerders de weg op, wat verboden is. In totaal hield de politie 110 actievoerders aan voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM). Om 12.35 uur werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer.

Maandag 25 september

15:50 uur:  Rond 12.00 uur liepen de actievoerders opnieuw de A12 op om deze te blokkeren, wat verboden is door de burgemeester. In totaal hield de politie ruim 120 actievoerders aan voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM).

Zondag 24 september

14.30 uur: Ook vandaag blokkeerden actievoerders deels de A12/Utrechtsebaan. Rond 12.00 uur liepen de actievoerders de weg op, wat verboden is. In totaal hield de politie 316 actievoerders aan voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM). Eén actievoerder is aangehouden voor het afsteken van vuurwerk. Rond 13.30 uur werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer.

Zaterdag 23 september

15.05 uur: Actievoerders blokkeerden vandaag voor de 15e keer op rij opnieuw deels de A12/Utrechtsebaan. Rond 12.00 uur liepen de actievoerders op de weg op, wat verboden is. In totaal hield de politie 552 actievoerders aan voor overtreding van de Wet Openbare Manifestatie (WOM). Vandaag werd wederom een waterwerper ingezet. Rond 14.15 uur werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer. 

Vrijdag 22 september

14.45 uur: Actievoerders blokkeerden vandaag opnieuw deels de A12/Utrechtsebaan. Rond 12.00 uur liepen zij de weg op, wat verboden is. In totaal hield de politie 213 actievoerders aan voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM). Rond 13.45 uur werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer.

Donderdag 21 september

13.00uur: Actievoerders blokkeerden vandaag opnieuw de A12/Utrechtsebaan. Zij liepen omstreeks 12.00 uur de weg op, wat verboden is. Drie actievoerders zijn daarop aangehouden voor het blokkeren van de weg waardoor er gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt (artikel 162 Sr). De rest van de actievoerders is op de snelweg gaan zitten. De politie heeft de actievoerders gevraagd en vervolgens gevorderd om de weg te verlaten. Toen zij daaraan geen gehoor gaven, is gestart met het verwijderen van de actievoerders. In totaal zijn er 91 personen aangehouden voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties. Zij zijn later zonder verdere vervolgstappen weer heengezonden. Omstreeks 12.25 uur was de blokkade van de A12/Utrechtsebaan beëindigd. De weg werd vervolgens schoongemaakt en zo snel mogelijk weer vrijgegeven voor het verkeer.

Woensdag 20 september

16.22 uur: Ook vandaag is de A12/Utrechtsebaan geblokkeerd door actievoerders. Zij gingen omstreeks 12.00 uur de weg op, wat verboden is. De politie heeft de actievoerders gevraagd en vervolgens gevorderd om de weg te verlaten. Toen zij dit niet deden, is de waterwerper ingezet. Toen ook dit niet het gewenste effect had, is begonnen met het aanhouden van actievoerders. 128  personen zijn aangehouden voor de overtreding van de Wet Openbare Manifestaties. Daarnaast zijn tien mensen aangehouden voor het blokkeren van de weg waardoor er gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt. Omstreeks 13.00 uur was de blokkade van de A12/Utrechtsebaan beëindigd. De weg werd vervolgens schoongemaakt en zo snel mogelijk weer vrijgegeven voor het verkeer.

Dinsdag 19 september

16.20 uur: Ook vandaag is de A12/Utrechtsebaan geblokkeerd door actievoerders. Door de burgemeester van Den Haag is de demonstratie op die locatie verboden waarna de actievoerders herhaaldelijk gevorderd zijn zich te verwijderen. Door de politie is de waterwerper ingezet om de actievoerders te bewegen zich van het wegdek te verwijderen. Toen ook dat niet het gewenste effect had, begonnen agenten de actievoerders te verwijderen. Ruim 200 actievoerders zijn door agenten aangehouden voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties. Zij zijn later zonder verdere vervolgstappen weer heengezonden. De weg was omstreeks 15.00 uur weer open voor verkeer.

Maandag 18 september

15.15 uur: Vandaag blokkeerden actievoerders de #A12/Utrechtsebaan, de stad Den Haag uit. Agenten hielden zo’n 140 actievoerders aan voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM).
Het grootste deel van de actievoerders werkte zonder al te veel verzet mee aan hun aanhouding. Een klein deel bleef ook na de herhaaldelijke oproepen te vertrekken echter op de Utrechtsebaan zitten en werkte niet mee. Hierop heeft de politie opnieuw kortstondig de waterwerper ingezet om ook deze groep te kunnen verwijderen.
Omdat het ADO-stadion in gebruik is, zijn de arrestanten vandaag met bussen vervoerd naar het hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag aan de Burgemeester Patijnlaan. Daarvandaan zijn de actievoerders zonder verdere vervolgstappen weer heengezonden.
De A12/Utrechtsebaan is in de rijrichting de stad uit een klein uur afgesloten geweest.

Zondag 17 september

15.20 uur: Er zijn vandaag ruim 400 actievoerders aangehouden voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM) en met bussen vervoerd naar het ADO-stadion waar zij zonder verdere vervolgstappen weer zijn heengezonden. Daarnaast zijn er een aantal actievoerders aangehouden met gezicht bedekking en een actievoerder voor belediging. Zij zijn na hun aanhouding vervoerd naar een politiebureau en daar ingesloten voor verhoor. Onder de ruim 400 actievoerders zaten een aantal minderjarigen. De A12 was rond 14.40 uur weer vrij voor verkeer. 

Zaterdag 16 september

15.20 uur: Er zijn vandaag ruim 650 actievoerders aangehouden voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM) en met bussen vervoerd naar het ADO-stadion waar zij zonder verdere vervolgstappen weer zijn heengezonden. Daarnaast is er een aantal actievoerders aangehouden die -naast de overtreding van de WOM- zich ook schuldig hadden gemaakt aan andere strafbare feiten zoals belemmering en vernieling. Zij zijn na hun aanhouding vervoerd naar een politiebureau en daar ingesloten voor verhoor. 

Er zijn muziekinstrumenten op grond van artikel 3 van de Politiewet in beslag genomen omdat het harde geluid van de instrumenten de agenten hinderde bij de uitvoering van de politietaak. Door het harde geluid is het voor de agenten lastig om onderling te communiceren en de centraal aangestuurde communicatie via hun oortjes goed te kunnen verstaan. Voordat de instrumenten, waaronder grotendeels trommels, in beslag genomen zijn, zijn de actievoerders verzocht te stoppen met het maken van muziek. Hen is van te voren verteld dat wanneer zij niet zouden ophouden, de instrumenten in beslag zouden worden genomen. De inbeslag genomen instrumenten zijn na de blokkade terug gegeven aan de eigenaar.

Vrijdag 15 september

14.00 uur: De A12 werd vandaag opnieuw bezet door actievoerders. Bij de blokkade hielden agenten dit keer bijna 400 personen aan. Voordat de politie tot aanhouden overgaat, krijgen zogenoemde kwetsbare groepen standaard de mogelijkheid te vertrekken. Onder deze groepen vallen ook minderjarigen en hun begeleiders. Ook vandaag begeleidden agenten kwetsbare en minderjarigen uit de blokkade. De meeste mensen maakten hier gebruik van, maar niet iedereen. Onder de aangehouden personen waren hierdoor een aantal minderjarigen.

Donderdag 14 september

16.30 uur: Actievoerders hielden vandaag opnieuw de A12 bezet. En ook de Benoordehoudseweg vandaag. Bij de blokkadeactie, waarbij de Utrechtsebaan anderhalf uur was afgesloten, hielden agenten dit keer ruim 170 personen aan. Op dit moment zit nog 1 verdachte vast voor mishandeling van een agent. 

18.00 uur: Wij krijgen veel vragen over ons optreden bij de A12/Utrechtsebaan. Lees hier de meest gestelde vragen en antwoorden daarop. 

Woensdag 13 september

15.00 uur: Actievoerders hielden vandaag opnieuw de A12 bezet. Bij de blokkadeactie, waarbij de Utrechtsebaan ruim anderhalf uur was afgesloten, hielden agenten dit keer ruim 300 personen aan.

Dinsdag 12 september

17.00 uur: Ook vandaag zijn de actievoerders van Extinction Rebellion weer de A12 opgelopen. En dit keer ook de Zuidhollandlaan op. Omdat deze blokkade niet toegestaan is, zijn zij om te demonstreren verwezen naar de Laan van Reagan en Gorbatsjov. Met toestemming van de burgemeester zijn de Zuidhollandlaan en de A12/Utrechtsebaan vrijgemaakt voor verkeer. Actievoerders zijn gevorderd om weg te gaan. Uiteindelijk zijn een kleine 200 actievoerders, die de A12 en Zuidhollandlaan niet wilden verlaten, aangehouden. Omstreeks 13.00 uur was de A12 richting de stad weer open voor autoverkeer. 

Maandag 11 september 

17.00 uur: Ook vandaag zijn de actievoerders van Extinction Rebellion weer de A12 opgelopen. Omdat deze blokkade niet toegestaan is, zijn zij om te demonstreren verwezen naar de Laan van Reagan en Gorbatsjov. Met toestemming van de burgemeester is de snelweg vrijgemaakt voor verkeer. Actievoerders zijn gevorderd om weg te gaan. De waterwerper is ingezet voor de actievoerders die weigerden te vertrekken. Uiteindelijk zijn ruim tweehonderd actievoerders, die de A12 niet wilden verlaten, aangehouden. Omstreeks 13.00 uur was de A12 richting de stad weer open voor autoverkeer. Omstreeks 15.00 uur werd de A12 schoongemaakt, waarna de weg in beide richtingen weer bereikbaar was. 

Bij blokkades van zaterdag en zondag zijn ook enkele tientallen minderjarigen aangehouden. Zij zijn geïdentificeerd om contact te kunnen leggen met hun ouders of verzorgers. De overheid heeft een zorgplicht, dus kinderen zijn niet zonder overleg heengezonden. In de meeste gevallen is een Veilig Thuis (VT) melding opgemaakt. Dat hebben we ook bij andere demonstraties gedaan.

Het Openbaar Ministerie liet vandaag weten dat na afgelopen weekend nog twee actievoerders vastzitten. Vandaag wordt beslist of zij worden voorgeleid of niet. 

Liveblog zondag 10 september


15.00 uur, afsluitend bericht: Voor de tweede achtereenvolgende dag hebben wij vandaag op de A12 moeten ingrijpen nadat actievoerders de Utrechtsebaan blokkeerden. Vandaag hebben wij ruim 500 mensen aangehouden voor de Wet Openbare Manifestaties. Daarnaast werd een aantal personen aangehouden voor andere strafbare feiten, zoals belemmering van het politiewerk.

Voor wij tot de aanhouding van actievoerders op de snelweg overgingen, hebben wij voor zover mogelijk eerst de kinderen en hun eventuele begeleiders uit de groep gehaald, zodat deze tijdig de kans kregen te vertrekken. Desondanks bevonden zich onder de aangehouden personen nog vier minderjarigen.

‘Met deze negende poging om een ontwrichtende blokkade op te werpen voor de inwoners van Den Haag, wordt het demonstratierecht wederom met voeten getreden. Ik ga niet over de doelen die men nastreeft, maar maak mij grote zorgen over de ontwrichtende acties die voor de komende werkdagen zijn aangekondigd’, stelt burgemeester Jan van Zanen in zijn verklaring na afloop: https://denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/zaterdag-9-september-demonstratie-laan-van-reagan-en-gorbatsjov-.htm.

14.25 uur:  De blokkade door actievoerders is beëindigd en de A12/Utrechtsebaan is weer open.

13.30 uur:  Wij hebben inmiddels alle actievoerders van de A12 verwijderd. De weg is nog wel afgesloten; er wordt hard aan gewerkt om deze zo spoedig mogelijk weer vrij te kunnen geven.

12.30 uur: Wij zijn op dit moment bezig met het aanhouden van de actievoerders op de A12. Hierbij is de waterwerper kort ingezet.

12.18 uur: De burgemeester heeft toestemming gegeven om actievoerders die geen gehoor geven aan de instructies van de politie aan te houden. Demonstreren mag bij de klimaatdemonstratie op de Laan van Reagan en Gorbatsjov.

12.09 uur: De burgemeester heeft toestemming gegeven om de snelweg vrij te maken voor verkeer. Actievoerders worden door de politie gevorderd om weg te gaan en aan te sluiten bij de aangekondigde klimaatdemonstratie.

11.50 uur: Actievoerders hebben de A12/Utrechtsebaan betreden. Deze blokkade is niet toegestaan. In plaats daarvan kunnen actievoerders zich aansluiten bij de geplande klimaatdemonstratie op de Laan van Reagan en Gorbatsjov.

11.45 uur: Ook vandaag zijn wij weer aanwezig om de aangekondigde blokkadeactie van klimaatactivisten op de A12 in goede banen te leiden en de aangemelde demonstratie aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov te faciliteren. Demonsteren mag, maar alleen waar dit is toegestaan door de gemeente Den Haag. Volg onze aanwijzingen op.
Naast ons liveblog houdt de gemeente Den Haag vandaag ook weer een liveblog bij. Volg dit liveblog om op de hoogte te blijven van de klimaatdemonstratie en de blokkadeactie van de A12: https://denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/zaterdag-9-september-demonstratie-laan-van-reagan-en-gorbatsjov-.htm.

Liveblog zaterdag 9 september

Hieronder kunt u het liveblog lezen dat wij bijhielden op zaterdag 9 september.

19:28 uur: Vandaag hebben wij ruim 2400 mensen op de A12 aangehouden voor de Wet Openbare Manifestaties waaronder tientallen minderjarigen. Er zijn enkele mensen aangehouden voor andere strafbare feiten. Eén agent heeft zijn dienst moeten afbreken omdat hij door zijn rug is gegaan bij het tillen van actievoerders.

Politiechef Karin Krukkert: Wij zijn met honderden politieagenten vanuit heel Nederland vandaag aanwezig geweest om de blokkade op de A12 op te heffen. De actievoerders hebben vandaag massaal de A12 bezet en lieten zich opzettelijk aanhouden en pleegden regelmatig passief verzet bij hun aanhouding. Wij zagen zelfs actievoerders die terugkeerden naar de A12 vanaf het ADO-stadion. Wij zijn een politie die pal staat voor demonstratierecht. Maar als aanhoudingen worden uitgelokt om aandacht te krijgen voor de boodschap, wordt de politie gebruikt om een punt te maken. Dat is niet ongehoorzaam of vreedzaam, dat is moedwillig ons afhouden van het politiewerk: de noodhulp, het oplossen van misdrijven en het zichtbaar zijn in de wijken. Wij willen er zijn voor alle mensen in Nederland.

19.21 uur: De actievoerder die in een lantaarnpaal bij het Malieveld zat, is hieruit gehaald. 

19.00 uur: De actievoerders die de A12 blokkeerden, zijn door ons verwijderd. Een actievoerder zit in een lantaarnpaal bij het Malieveld. We zijn bezig om hem naar beneden te krijgen. De weg wordt schoongemaakt. Deze zal vervolgens worden vrijgegeven voor verkeer. 

17.30 uur: Wij zien beelden op social media waarop te zien is dat actievoerders op de A12 met enig geweld door politieagenten van de weg worden gehaald. Deze actievoerders hebben urenlang de snelweg geblokkeerd en zijn meermaals gevraagd en gevorderd om te vertrekken naar de toegestane demonstratielocatie. Dit weigerden ze en toen de politie vrije ruimte wilde maken voor hun voertuigen, gingen ze bewust voor deze voertuigen op de weg zitten en belemmerden de politie om hun werk te kunnen doen. Om toch de weg vrij te maken, heeft de politie de wapenstok ingezet. Geweldstoepassing is aan regels en voorwaarden gebonden. Als we geweld inzetten, moeten we dit altijd verantwoorden en wordt beoordeeld of het geweld op de juiste manier is toegepast.

16.00 uur: We zijn nog steeds bezig met het aanhouden van actievoerders die de A12 niet willen verlaten. Arrestanten worden met bussen vervoerd naar het ADO-stadion.

14.45 uur: De eerste actievoerders worden nu aangehouden. 

 

De eerste actievoerders worden aangehouden.

14.25 uur: Een groot deel van de actievoerders heeft geen gehoor gegeven aan de vordering om de A12 te verlaten. De personen die hier geen gehoor aan hebben gegeven, worden aangehouden.

13.56 uur: We zien op sociale media veel vragen/opmerkingen over de inzet van de waterwerper bij de blokkadeactie op de A12. Een waterwerper is een van de middelen om grote groepen mensen uit elkaar te drijven bij verstoring van de openbare orde. Hij kan een grote waterstraal met kracht over langere afstand spuiten en is op kortere afstand niet levensgevaarlijk. De waterwerper kan ook met minder druk worden ingezet om mensen nat te sproeien. De waterwerper wordt vooral ingezet als er grote groepen mensen zijn die de openbare orde verstoren en geen gehoor geven aan bevelen van de politie. De burgemeester van de gemeente waar de inzet plaatsvindt, moet daarvoor toestemming geven. We maken tijdelijk gebruik van Belgische of Duitse waterwerpers omdat onze waterwerpers i.v.m. technische problemen versneld worden vervangen. Onze aanpak is altijd gericht op de-escalatie. Vanzelfsprekend kan die aanpak verschillen. Demonstranten die met zwaar materiaal als landbouwvoertuigen en vrachtwagens hun punt willen maken en daarbij de wet overtreden, vergen immers een andere benadering dan actievoerders die een weg blokkeren door zich vastplakken aan het wegdek of een sitdownactie voeren.

13.30 uur: De waterwerper wordt ingezet. We blijven actievoerders verwijzen naar de toegestane demonstratielocatie. 

13.10 uur: Actievoerders zijn verzocht om zich van de weg te verwijderen. De waterwerper wordt ingezet voor actievoerders die weigeren te vertrekken. Mensen moeten zich voorbereiden op grote hoeveelheden water. Kwetsbaren worden opgeroepen om zich preventief van de A12 te verwijderen.

De waterwerper wordt ingezet.

12.45 uur: Het blokkeren van de A12/Utrechtsebaan is verboden. De burgemeester heeft toestemming gegeven om de snelweg vrij te maken voor verkeer. Actievoerders worden door de politie gevorderd om weg te gaan en aan te sluiten bij de aangekondigde demonstratie. 

12.10 uur: We spreken actievoerders aan bij de blokkade van de A12 en verwijzen hen naar de toegestane demonstratielocatie aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov. 

 

Actievoerders worden gevraagd de A12 te verlaten en naar de toegestane demonstratielocatie aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov te gaan.

12.00 uur: Verkeer van en naar Den Haag moet rekening houden met oponthoud door de actie van XR. Volg de aanwijzingen op de borden boven de snelweg en die van onze verkeersregelaars op. 

11.55 uur: Actievoerders hebben de A12/Utrechtsebaan betreden. Deze blokkade is niet toegestaan. In plaats daarvan kunnen actievoerders zich aansluiten bij de geplande klimaatdemonstratie op de Laan van Reagan en Gorbatsjov. 

 

De Laan van Reagan en Gorbatsjov is aangewezen als demonstratielocatie.

11.45 uur: Wij zijn aanwezig om de aangekondigde blokkadeactie van klimaatactivisten op de A12 in goede banen te leiden en de aangemelde demonstratie aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov te faciliteren. Demonstreren mag, maar alleen waar dit is toegestaan door de gemeente Den Haag. Volg onze aanwijzingen op. Meer weten? Kijk op: https://denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/zaterdag-9-september-demonstratie-laan-van-reagan-en-gorbatsjov-.htm…

11.30 uur: Naast ons liveblog, kun je via het liveblog van de gemeente Den Haag op de hoogte blijven van de klimaatdemonstraties en de blokkadeactie van de A12. Volg het liveblog van de gemeente Den Haag hier: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/zaterdag-9-september-demonstratie-laan-van-reagan-en-gorbatsjov-.htm.