Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) waarborgt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is in principe altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek. (16/09/2020 - Helaas is een aantal WOB-besluiten momenteel niet beschikbaar omdat bepaalde gegevens onvoldoende afgeschermd waren. Deze documenten worden hersteld en op een later moment teruggeplaatst op de website.)