Ga naar content

Korpschef Erik Akerboom

Namen voluit: Erik Steven Maria Akerboom
Geboren: 24 april 1961 te Lisse  
Burgerlijke staat: Getrouwd met Heleen Menger, 3 kinderen

Erik AkerboomErik Akerboom (1961) is per 1 maart 2016 benoemd tot eerste hoofdcommissaris van politie, ook wel korpschef genoemd. In die functie geeft hij leiding aan de Nederlandse politie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtenvrije foto's

(klik op de foto voor een groter formaat) 

Liggend 

Erik Akerboom Erik Akerboom Erik Akerboom Erik Akerboom  

 

 

 

 

 

Staand

Erik Akerboom Erik Akerboom Erik Akerboom Erik Akerboom  

 

Opleiding korpschef

De heer Akerboom volgde van 1982 tot 1986 zijn politieopleiding aan de Nederlandse Politieacademie in Apeldoorn. Tevens doorliep hij de Leergang Politie Leiderschap. Daarnaast studeerde hij Economie en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde hij een doctoraal Politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Loopbaan korpschef

Akerbooms politieloopbaan begon in Utrecht, waar hij onder meer chef van het wijkteam Binnenstad was. Hij raakte als adviseur betrokken bij de herziening van het politiebestel in 1993. Als districtschef gaf Akerboom leiding aan het district Vecht en Venen en verder was hij hoofd Regionale Recherche Ondersteuning.

Na zijn tijdelijke overgang naar de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in 1998, waar hij directeur Democratische Rechtsorde was, volgde in 2003 zijn benoeming tot korpschef Brabant-Noord. Tussen 2009 en 2012 vervulde Akerboom de functie van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Vanaf 1 december 2012 tot aan de benoeming tot eerste hoofdcommissaris fungeerde Akerboom als secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie

Beëdiging

Erik Akerboom is 23 maart beëdigd. Lees meer over deze ceremonie en bekijk hieronder de film van de installatie. Ook verschenen diverse nieuwsberichten over de benoeming en installatie:  
Korpschef Erik Akerboom geïnstalleerd
Korpschef Erik Akerboom aan de slag
Erik Akerboom benoemd tot korpschef

 

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=m3ap4ICiQbI

CV Akerboom

Salaris korpschef

Uiteraard dienen de salarissen van de politietop de voldoen aan de Wet Normering Topinkomens die door de Rijksoverheid is opgesteld. Wilt u weten hoeveel het hoofd van de politie en de andere leden van de korpsleiding verdienen? Dan verwijzen we u graag naar de Jaarverantwoording 2016

LinkedIn korpschef

Meer weten over de carrière van Erik Akerboom? Hij heeft een profiel op LinkedIn

Twitteraccount korpschef

Net als veel wijkagenten en politieteams is Erik Akerboom zelf ook te vinden op Twitter

Interviews

Het hoofd van de politie wordt regelmatig gevraagd voor interviews. Bijvoorbeeld over zijn eerste jaar als hoogste baas bij de politie, waar De Volkskrant een artikel over schreef. Het magazine van de Cyber Security Raad vroeg hem naar online veiligheid en Elsevier besteedde uitgebreid aandacht aan de bestrijding van cybercrime. Hieronder vindt u overige publicaties in dagbladen en tijdschriften.

Speeches

Als hoogste baas bij de politie geeft Erik Akerboom ook regelmatig speeches. Zo hield hij in 2016 en 2017 een toespraak bij de opening van het nieuwe academisch jaar op de Politieacademie. In 2017 gaf de korpschef ook een toespraak bij de Tuin van Bezinning. Maar hij spreekt ook regelmatig op congressen en bijeenkomsten van organisaties die een nauwe band hebben met de politie. Wilt u deze speeches teruglezen, dan kan dat via onderstaand overzicht.

Nieuwsberichten

De eerste hoofdcommissaris van de politie komt regelmatig in het nieuws. Soms naar aanleiding van de actualiteit, maar bijvoorbeeld ook bij politieke plannen of besluiten die de politie raken. Af en toe wil de politieorganisatie zelf graag aandacht vragen voor een specifiek onderwerp. De nieuwsberichten rond de korpschef die op deze website zijn verschenen, treft u hieronder aan. 

Akerboom op college tour
Korpschef chat voor Vraaghetdepolitie.nl
Reacties op overlijden oud-korpschef Bouman
Korpschef nieuwe boegbeeld Bedrijfshulpverlening