Ga naar content

Organisatie

De hoofdstructuur van de politie kent drie, nauw samenwerkende niveaus: nationaal, regionaal en lokaal. De korpsleiding - ondersteund door de Staf Korpsleiding - functioneert op nationaal niveau. Op operationeel gebied geldt dat ook voor de Landelijke Eenheid, die onder meer regio-overschrijdende en specialistische politietaken verricht, en het Politiedienstencentrum waarin alle bedrijfsvoeringsonderdelen zijn gebundeld. De Politieacademie  is bij wet aangewezen als het onderwijsinstituut dat mensen opleidt om executieve politiebevoegdheden te verkrijgen. De Landelijke Meldkamer Samenwerking is een nieuw, zelfstandig onderdeel binnen de politie en beheert vanaf 1 januari 2020 voor alle hulpdiensten de meldkamers.  De tien andere eenheden opereren op regionaal niveau. Binnen deze eenheden zijn op lokaal niveau districten actief, die bestaan uit robuuste basisteams, de districtsrecherche en een flexteam.

Organogram politie Nederland