Ga naar content

Pijlers

Nederland veiliger maken, dat is het doel van de politie. Maar met welke aanpak bereikt zij dit doel? Waar gelooft de politie in? En wat wil zij zijn? De missie, kernwaarden en de visie van de politie beantwoorden deze vragen.

Missie De missie van de politie luidt: ‘Onveranderd is de politie ‘'waakzaam en dienstbaar'’ aan de waarden van de rechtsstaat. Deze missie vervult de politie door afhankelijk van de situatie gevraagd en ongevraagd te beschermen, te begrenzen of te bekrachtigen.’

Kernwaarden
Moedig, betrouwbaar, verbindend en integer

Visie en identiteitskenmerken
De politie wil haar missie bereiken door:

  1. vertrouwen te wekken door de wijze waarop zij resultaten bereikt;
  2. in elke situatie alert en slagvaardig op te treden; 
  3. betrokken en daadkrachtig te helpen, de-escalerend te werken en waar nodig geweld te gebruiken;
  4. intensief samen te werken met burgers en partners vanuit betrokkenheid, informatie delen en wederkerigheid;
  5. te leren, te innoveren en te vertrouwen op haar professionals;
  6. één korps te zijn: van wijk tot wereld. Lokaal verankerd en (inter)nationaal verbonden.