Ga naar content

Voor een veiliger Nederland

De maatschappij verandert voortdurend en de focus van de politie schuift mee. In de Nederlandse democratie bepalen de kiezers via de politiek de belangrijkste taken van de politie. De politie richt zich daarom de komende jaren, naast het gewone werk dat altijd doorgaat, heel specifiek op de aanpak van criminele jeugdgroepen, straatroof, woninginbraak, overvallen, cybercrime, kinderporno en mensenhandel. Dit zijn landelijke prioriteiten. Op regionaal niveau stellen de politie en haar partners prioriteiten in veiligheidsplannen, en pakken zij deze aan.

Eén politie, 63.000 medewerkers

Sinds 1 januari 2013 is de politie één korps met ongeveer 63.000 medewerkers. De overgrote meerderheid houdt zich, verdeeld over elf eenheden, bezig met politietaken. De medewerkers die de politietaken ondersteunen, zijn hoofdzakelijk ondergebracht in het Politie Dienstencentrum. Lees meer over de politieorganisatie.

De voor u meest zichtbare vorm van politiewerk gebeurt in het basisteam. Dit team werkt voor uw hele gemeente, delen van uw (grote) gemeente of voor meerdere (kleinere) gemeenten. Het team voert de kerntaken van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen.

De politie is er altijd. Voor een veiliger Nederland. Waakzaam en dienstbaar.

Links