Ga naar content

Werken bij de politie

De politie is altijd op zoek naar nieuwe medewerkers. Van agenten tot recherchekundigen. Van inkopers tot vrijwilligers. Er zijn vacatures voor allerlei functies op allerlei niveaus. Wilt u meer weten over werken bij de politie? Kijk op de wervingssite van de politie voor extra informatie.

Onderzoek

Wanneer u hebt gesolliciteerd op een functie bij de politie of als externe bij de politie aan de slag wilt gaan, is een onderzoek naar uw betrouwbaarheid en geschiktheid vereist. In onderstaande brochures leest u meer over dit betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek (bgo).

Vrijwilligers

Op de wervingssite van de politie vindt u, naast vacatures, meer informatie over politievrijwilligers en volontairs. Want: hoe meer mensen meehelpen, hoe beter de politie kan werken aan een veilige en leefbare samenleving. Daarom werkt zij samen met politievrijwilligers en volontairs. Politievrijwilligers gaan, met kennis en ervaring vanuit andere werkvelden, in uniform de straat op. Zij zijn dus herkenbaar als politiemedewerkers en ondersteunen bijvoorbeeld bij alcoholcontroles of grote evenementen. Voor dit vrijwilligerswerk volgen zij een speciale opleiding. Volontairs hoeven die opleiding niet te volgen. Zij werken namelijk niet als politieagent, maar bijvoorbeeld als baliemedewerker, bij een secretariaat of een onderhoudsafdeling.

De Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) behartigt de belangen van politievrijwilligers en volontairs.