Ga naar content

Publicaties

De politie van overmorgen

Dit zogeheten e-magazine bundelt interviews, reportages, vlogs, columns en reflecties. Alle verhalen laten zien hoe er vandaag al gewerkt wordt aan de politie van overmorgen. 

CAO

Op 1 november 2018 hebben de minister van Justitie en Veiligheid, de korpschef en de voorzitters van de politievakorganisaties de cao 2018-2020 ondertekend. Dit e-magazine gaat over de uitvoering van de CAO afspraken.