Ga naar content

Publicaties

(2021) Jaarverantwoording 2020

De Jaarverantwoording schetst een beeld van de inzet en resultaten van de politie op hoofdlijnen. Daarnaast worden de belangrijkste onderwerpen van de bedrijfsvoering van het korps belicht.

(2020) De politie van overmorgen

Dit zogeheten e-magazine bundelt interviews, reportages, vlogs, columns en reflecties. Alle verhalen laten zien hoe er vandaag al gewerkt wordt aan de politie van overmorgen. 

(2019) CAO

Op 1 november 2018 hebben de minister van Justitie en Veiligheid, de korpschef en de voorzitters van de politievakorganisaties de cao 2018-2020 ondertekend. Dit e-magazine gaat over de uitvoering van de CAO-afspraken.