Ga naar content

(2019) Jaarverantwoording 2018

De Jaarverantwoording 2018 van de politie schetst een beeld van onze inzet en resultaten op hoofdlijnen en gaat in op de belangrijkste onderwerpen van de bedrijfsvoering van het korps.

Het verslag bevat ook de Financiële Verantwoording van de begrotingsuitvoering door de politie in het afgelopen jaar.
 

Jaarverantwoording flyer: het jaar in vogelvlucht

De flyer het jaar in vogelvlucht geeft een samengevat jaarbeeld van de resultaten over 2018.