Ga naar content

Camera in Beeld

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera’s. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt.

Inhoudsopgave

Wat is ‘Camera in Beeld’?

Camera in Beeld is een politiesysteem, die alle (particuliere en overheids-)camera’s op een kaart weergeeft. Zo heeft de politie overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd in uw wijk, kijkt de politie in het systeem waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie kijkt dus niet live mee met de beelden.

Waarom is ‘Camera in Beeld’ belangrijk?

Wanneer er bijvoorbeeld een overval, straatroof of een inbraak is geweest, kan de politie heel snel op de kaart zien of er camera’s aanwezig zijn, die mogelijk beelden van het incident hebben opgenomen. Als dat zo is, neemt de politie contact op met de eigenaar van de betreffende camera. Met Camera in Beeld kan de politie dus sneller meer incidenten op te lossen. Doet u mee met Camera in Beeld? Dan helpt u dus om uw buurt veiliger te maken.

Mag ik rond mijn eigen bedrijf / woning een camera plaatsen die opnamen maakt?

Het is niet verboden een camera voor de beveiliging van uw eigendom in te zetten. Wel zijn hier wat regels aan verbonden. Bijvoorbeeld:

  • Wanneer de camera beelden opneemt, moeten bedrijven/particulieren kenbaar maken dat er camera’s hangen. Bijvoorbeeld door een sticker of bordje bij de toegangsdeur.
  • Daarnaast mogen de opgeslagen beelden doorgaans maximaal 28 dagen bewaard worden en mogen voor derden niet bereikbaar zijn.
  • U mag alleen opnamen maken met als doel persoonlijke eigendommen te beschermen en niet om de privacy van mensen, dieren, goederen te schenden. Maar als u bijvoorbeeld uw carport in beeld heeft en daarbij is het onvermijdelijk een deel van de stoep in beeld te hebben, is dit wel toegestaan. Enige overlap is namelijk soms onvermijdelijk.

Op de site van de Autoriteit persoonsgegevens staan alle regels rondom het gebruik van camera’s:.

Mag ik opnamen maken van de openbare weg?

Uw camera mag alleen opnamen maken van uw eigendom en in principe niet van de openbare weg. U mag namelijk alleen opnamen maken met als doel persoonlijke eigendommen te beschermen en niet om de privacy van mensen, dieren, goederen te schenden. Maar als u bijvoorbeeld uw carport in beeld heeft en daarbij is het onvermijdelijk een deel van de stoep in beeld te hebben, is dit wel toegestaan. Enige overlap is namelijk soms onvermijdelijk. Wel bent u verplicht duidelijk zichtbaar te vermelden dat er camerabeveiliging aanwezig is. Bijvoorbeeld door een sticker of bordje bij de toegangsdeur.

Zijn de beelden van mijn camera bruikbaar als bewijs van een inbraak?

Ja, camerabeelden van ondernemers en particulieren mogen als bewijs worden ingebracht.

Als ik mijn camerabeelden beschikbaar stel, kan iedereen mijn aangemelde gegevens dan inzien?

Nee, alleen politiemedewerkers kunnen deze gegevens inzien. Wanneer politiemedewerkers gebruik gaan maken van deze gegevens in een eventueel strafproces, dan worden uw gegevens opgenomen in het strafdossier als de camerabeelden als bewijs worden gebruikt. Overigens is dat niet het gevolg van deelname aan Camera in Beeld, want ook camera-eigenaren die niet in de Camera in Beeld-database staan, kunnen worden gevorderd om beelden over te dragen.

Kan de politie meekijken met mijn camerasysteem?

Nee, de politie kan niet meekijken. De politie weet, als u zich aanmeldt, alleen waar uw camera hangt en welk deel van de straat wordt opgenomen. Zij neemt alleen contact met u op wanneer er een incident heeft plaatsgevonden en de beelden mogelijk kunnen helpen bij het opsporingsonderzoek.

Als ik meedoe met Camera in Beeld, hoe worden mijn gegevens opgeslagen?

De camera- en contactgegevens worden ingevoerd in een cameraregistratiesysteem van de politie. Het is dus alleen voor politieambtenaren beschikbaar. In dit systeem kan de politie in één oogopslag zien of en op welke locaties zich camera’s bevinden in uw buurt. Bovendien kan in dit systeem eenvoudig achterhaald worden wat het zichtveld is van die camera(’s) of wat de camera’s vastleggen, wat de beeldkwaliteit is, hoe lang u de beelden bewaart en bij wie de beelden op te vragen zijn.

Wanneer worden camerabeelden opgevraagd?

Wanneer de politie het vermoeden heeft dat de beelden een daadwerkelijke meerwaarde kunnen geven in een opsporingsonderzoek. De politiefunctionaris zal de betreffende beelden vorderen.

Waar moet ik de beelden inleveren als de politie deze wil hebben?

Als het nodig is, komt de politie de beelden zelf ophalen.

Wil de politie ook weten waar mijn camera’s binnen zijn opgesteld?

Nee, voor Camera in Beeld is het niet nodig te weten waar u binnen camera's heeft opgesteld. Als u ondernemer bent, is het wel handig om door te geven óf u binnen camera's heeft en hoeveel, zodat de politie weet dat er beelden eventueel beschikbaar zijn. Als bijvoorbeeld een zakkenroller ook binnen uw bedrijf is geweest, zouden de beelden van de camera's binnen kunnen helpen bij de herkenning van de verdachte.

Wat kost het om mee te doen aan dit project?

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Het kost alleen tijd om het inventarisatieformulier in te vullen dat u onderaan deze pagina vindt.

Wie is mijn eerste aanspreekpunt bij de politie in mijn wijk en of gebied?

De wijkagent, die vindt u op deze website via 'Mijn buurt' en is bereiken via 0900-8844.

Ik heb alleen camera’s die niet opnemen (dummy’s). Wil de politie dat ook weten?

Ja, ook deze cameragegevens wil de politie weten en registreren. Bij een incident en bij het zien van de camera weet de politie dan dat er geen beelden beschikbaar zijn.

Ik wil meedoen met Camera in Beeld, wat moet ik doen?

Fijn dat u wilt helpen uw wijk veiliger te maken door mee te doen met Camera in Beeld. Vul hiervoor het online formulier in. Dit vindt u onderaan deze pagina. Als u een nieuwe deelnemer bent aan Camera in beeld, dan heeft u hiervoor uw DigiD nodig. Mochten er in de toekomst wijzigingen zijn, dan kunt u dat via hetzelfde formulier aangeven.

Ik doe al mee met Camera in Beeld, hoe geef ik een wijziging over mijn camerasysteem door?

Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier, dat u onderaan deze pagina vindt.

Hoe maak ik mijn camerabeelden optimaal bruikbaar voor de politie?

Klik hier voor negen tips om opnamekwaliteit van uw camera’s te verbeteren.

Ik nam deel aan Camera in Beeld, maar heb geen camera’s meer. Wat nu?

U kunt via het online formulier onder aan deze pagina doorgeven dat uw camera’s zijn verwijderd.

Formulier

Let op: U heeft de DigiD-app nodig om uw camera te kunnen aanmelden. U kunt ook inloggen via DigiD met sms-controle. Klik op de banner hieronder om het formulier te openen. 

Open formulier Camera in Beeld via DigiD

Bedrijven en organisaties

Wilt u namens een bedrijf of organisatie een camera melden, en kunt u hiervoor geen gebruik maken van DigiD? U kunt dan gebruik maken van dt formulier:

Aanmeldformulier Camera in beeld voor bedrijven en organisaties

Wat is mijn DigiD?

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Met uw DigiD laat u zien wie u bent als u op internet iets bij een (semi)overheidsorganisatie, zoals de politie, wilt regelen.

Hoe werkt het aanmelden van een camera met DigiD?

Dit aanmeldformulier  onderaan deze pagina leidt u door de stappen heen.
Heeft u nog geen DigiD met sms controle, dan moet u eerst DigiD aanvragen. Als u dat makkelijker vindt, kunt u ook de DigiD-app gebruiken.

De politie is verplicht om aan het inloggen met DigiD een extra controle toe te voegen. Daarom vraagt DigiD u óók een code in te typen die u per sms ontvangt. Als u geen mobiele telefoon hebt, kunt u wel gebruik maken van de sms-functie. U krijgt dan een telefoontje op uw vaste lijn binnen met een ingesproken code. Hiermee kunt u inloggen.

Waarom heb ik mijn DigiD nodig als ik een camera wil aanmelden voor Camera in beeld?

Dankzij DigiD kan later in 2021 worden vastgesteld dat de eigenaar van de camera gegevens hierover in de database van Camera in beeld plaatst of wijzigt. Daarbij is betrouwbaarheid belangrijk. Door DigiD weten we dat gegevens ook daadwerkelijk door de eigenaar van de camera zijn ingevoerd of aangepast. Uiteraard kunnen gebruikers alleen bij hun persoonlijke camera-informatie in de database.

Het voordeel van DigiD is bovendien dat een deel van de persoonlijke gegevens al is ingevuld, net als bij de Belastingaangifte.

Kan ik mijn nieuwe camera(’s) ook aanmelden zonder DigiD?

Nee, dat is helaas niet mogelijk.

Betekent het gebruik van DigiD dat anderen mijn persoonsgegevens kunnen zien?

Alleen politiemedewerkers kunnen uw gegevens inzien in Camera in beeld. Daar verandert DigiD niets aan. Particulieren kunnen alleen hun eigen gegevens inzien in Camera in beeld. Zij hebben geen toegang tot informatie van andere burgers.
Wanneer politiemedewerkers gebruik gaan maken van de gegevens uit Camera in Beeld in een eventueel strafproces, dan worden uw gegevens opgenomen in het strafdossier als de camerabeelden als bewijs worden gebruikt. Het gebruik van DigiD heeft daar geen invloed op.

Als ik extra camera’s wil toevoegen, moet ik dan ook mijn DigiD gebruiken voor die extra aanmelding?

Ja, dat is nodig.

Ik heb eerder een camera aangemeld. Moet ik nu iets doen met mijn DigiD?

Nee, dat is momenteel niet nodig. Momenteel loggen alleen nieuwe deelnemers in met een DigiD. Later zullen ook bestaande deelnemers aan Camera in Beeld worden gevraagd om hun DigiD in te voeren. Zij worden daarvoor benaderd door de politie en hoeven voor dat moment zelf niets te doen.

Hoe melden bedrijven nieuwe camera’s aan?

Voor bedrijven is een aparte (tijdelijke) registratiewijze gecreëerd, omdat zij niet beschikken over een DigiD.

Vragen we vanwege DigiD meer persoonsgegevens bij Camera in beeld?

Nee, dat is niet het geval.