Ga naar content

Vragen over corona en politiewerk

Current language: Nederlands

De lockdown die in Nederland geldt is verlengd tot ten minste 9 februari. Daarnaast is besloten tot extra maatregelen; minder mensen op visite en het instellen van een avondklok. Omdat dit laatste een politiek besluit is, vind je de meeste informatie op de website van de rijksoverheid. Hieronder staan antwoorden op de meest gestelde vragen aan de politie. Deze pagina is bijgewerkt op 22-01-2021.

Inhoudsopgave

Actueel

Strenge lockdown verlengd; extra maatregelen
Het kabinet maakt zich grote zorgen om Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen. Zo is het aantal mensen beperkt dat je op visite mag krijgen. En op 21 januari is besloten om een avondklok in te voeren. 

De basisregels blijven hetzelfde:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Ontmoet zo min mogelijk mensen.
 • Houd 1,5 meter afstand van mensen uit een ander huishouden.
 • Was vaak en zorgvuldig je handen.
 • Heb je klachten, hoe mild ook? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ben je besmet; vraag anderen om hulp zodat je thuis kunt blijven.

Lees hier meer over de laatste persconferentie: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/20/lockdown-verder-aangescherpt-vanwege-zorgen-om-nieuwe-virusvarianten

waarschuwingsbord, afstand, vondelpark, amsterdam, corona, coronavirus, covid-19, Foto: Korpsmedia / Jeroen Stoops

 

Avondklok

De Tweede Kamer heeft op 21 januari ingestemd met het kabinetsvoorstel om een avondklok in te stellen. Reden is de breed gedeelde zorgen over de Britse variant van het coronavirus, samen met de te lichte daling van het huidige aantal besmettingen. De avondklok gaat zaterdag 23 januari in en duurt ten minste tot en met 9 februari. Tijdens de avondklok mogen mensen niet zonder geldige reden tussen 21.00 uur en 04.30 uur buiten zijn. 
Meer informatie over de avondklok, dus bijvoorbeeld over wat een geldige reden is om tóch buiten te zijn, vind je op de website van de rijksoverheid

Boete
Als politie nemen we de handhaving van de nieuwe maatregel voor onze rekening. We richten ons op het stoppen van de overtreding en maken zoveel mogelijk proces-verbaal op. Omdat iedereen de maatregel kent, waarschuwen we niet. Ook niet bij jongeren. De boete op een overtreding van de avondklok is 95 euro. 

Vragen over handhaving en boetes

Waarvoor kunnen politie en boa's boetes uitdelen? 
Alleen door afstand te houden, krijgen we corona weer onder controle. Handhaven is, zeker in deze tijd, noodzakelijk. Die handhaving zal zich vooral richten op:

 • het naleven van de avondklok
 • het maximum van 2 personen bij elkaar op straat,
 • 1,5 meter afstand houden van anderen
 • alcohol bij je hebben of gebruiken op straat na 20.00 uur.

Kijk voor alle regels en uitzonderingen op de website van de rijksoverheid

De boetes

 • Voor 13 t/m 15-jarigen: 48 euro.
 • Voor 16 jaar en ouder: 95 euro.
 • Geen mondkapje waar het wel moet: 95 euro. 

Hoef ik me NIET meer aan de 1,5m-afstand of het verbod op groepsvorming te houden als ik een negatief testresultaat op een coronatest kan laten zien?
Een negatief testresultaat geeft géén ontheffingen voor de gestelde maatregelen. Bijvoorbeeld het respecteren van de 1,5 meter afstand of het verbod op groepsvorming.

Handhaaft de politie ook achter de voordeur?
We doen een beroep op iedereen om de komende tijd het dringende advies van de overheid op te volgen. Zo kunnen we met elkaar de verspreiding van het virus doen afnemen of stoppen. Het aantal bezoekers dat we thuis (binnen en buiten) ontvangen is op dit moment max 1 persoon per dag, exclusief kinderen onder de 13 jaar. 
Als een samenkomst leidt tot overlast voor de buren of omgeving kan er gehandhaafd worden. We mogen alleen een woning binnentreden als we een machtiging tot binnentreden hebben, die is afgegeven door een hulpofficier van justitie. Net zoals dat vroeger was. Bijvoorbeeld bij herhaaldelijk overlastgevend gedrag.

Regels voor binnen en buiten

De overheid maakt onderscheid tussen woningen, andere binnenruimtes  en buiten. Buiten houdt iedereen van 18 jaar en ouder sowieso 1,5 meter afstand tot elkaar.
Er zijn basisregels én uitzonderingen. Hier vind je alleen de basisregel, met telkens een verwijzing naar de website van de rijksoverheid. 

Wat zijn de regels voor thuis?
Het dringende advies van de Rijksoverheid is: Ontvang thuis (huis, tuin, balkon) maximaal 1 persoon per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Houd 1,5 meter afstand tot de bezoekers en leef de hygiënemaatregelen na. Nogmaals: dit is een dringend advies. Het helpt de verspreiding van het virus tegen te gaan. Meer dan de helft van de besmettingen vindt in huiselijke kring plaats. Bedenk daarom goed of een bezoek noodzakelijk is.
Als een samenkomst leidt tot overlast, dan kan er gehandhaafd worden. Zoals we altijd al deden.

Wat zijn de regels voor buiten? 
Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen of 1 huishouden in groepsverband ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. De politie kan handhaven als er meer dan 2 personen bij elkaar zijn of als personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren onvoldoende afstand houden.
Lees meer op www.rijksoverheid.nl

Avondklok
Veel mensen worden besmet met corona bij het samenkomen van familie en vrienden. Een verbod om ’s avonds buiten te zijn, zorgt ervoor dat minder mensen bij elkaar op bezoek gaan en elkaar ontmoeten. Uit onderzoek blijkt dat een avondklok helpt om de verspreiding van het virus af te remmen. Daarom heeft de overheid besloten tot ten minste 9 februari een avondklok in te stellen. Deze begint op zaterdag 23 januari en geldt tussen 21.00 uur en 04.30 uur. Het overtreden van de avondklok kan leiden tot een boete van 95 euro.

Overige regels voor binnen en buiten
Ten minste tot en met 9 februari zijn vrijwel alle locaties voor publiek gesloten.
Lees op de website van de Rijksoverheid wat er precies gesloten is en wat geopend blijft (in de alinea 'Regels voor binnen en buiten' > 'Gesloten locaties').

Met wie mag ik in de auto?

Voor privéritten
Geef het virus geen lift. Vermijd niet-noodzakelijke reizen. Werk thuis tenzij het niet anders kan. 
Toch de weg op?

 • Woon je niet op één adres, draag dan allemaal een mondkapje.
 • Woon je niet op één adres, dan mogen er naast de chauffeur maximaal 2 andere personen meerijden.

Voor je werk
Bij bedrijfsmatig vervoer moet je, als er meer dan 2 personen in de auto of het werkbusje zitten, verplicht een mondkapje dragen.

Meer lezen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-en-openbaar-vervoer/vervoer-met-auto-taxi-personenbusje-of-touringcar

Alcohol na 20:00 uur

Het is verboden om in de openbare ruimte, zowel binnen als buiten, tussen 20:00 en 07:00 uur alcohol bij je te hebben of te drinken. De politie kan en zal hierop handhaven. Voor essentiële winkels is het verboden om tussen 20:00 en 06:00 alcoholische dranken te verkopen of te bezorgen. Deze regel is vastgesteld omdat alcoholgebruik ertoe kan leiden dat de coronaregels - met name afstand houden - uit het oog worden verloren.

Mocht de Tweede Kamer akkoord gaan met het instellen van een avondklok, dan zal deze informatie worden aangepast.

Vragen over afstand houden

De basisregel is: houd 1,5 meter afstand van elkaar

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
 • Mensen uit hetzelfde huishouden, hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Bewoners van 1 adres hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Zie ook de alinea over handhaving en boetes.

Kinderen en 1,5 meter afstand

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.

Jongeren en 1,5 meter afstand

 • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Het maximale aantal van 2 personen buiten geldt ook voor hén. 

Geen 1,5 meter afstand houden
Soms is 1,5 meter afstand houden niet mogelijk en dan hoeft het ook niet. Lees hier welke uitzondering er zijn : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden 

Mondkapjes

Wanneer móet ik een mondkapje dragen?
Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten (zoals een politiebureau), in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen.  Bijvoorbeeld in een winkel, het gemeentehuis of op het station. 
Op de site van de Rijksoverheid staat meer informatie over de mondkapjesplicht en welke uitzonderingen er zijn.

Vragen over hoe we onszelf beschermen

Draagt de politie mondkapjes?
De politie draagt volgens de mondkapjesplicht van de Nederlandse overheid in publieke binnenruimten niet-medische mond-neuskapjes. Daarnaast dragen wij bij de politie medische mondmaskers (en andere beschermingsmiddelen) bij een inzet waarbij mogelijk besmetting met corona kan plaatsvinden.
Ook in de auto dragen agenten een mondkapje.

Wat hebben jullie aan persoonlijke beschermingsmiddelen bij je?
In elke politieauto ligt een pakket met onder andere een mondkapje en medische handschoenen. Deze gebruikt de politie bijvoorbeeld als agenten naar een locatie moeten waar iemand mogelijk besmet is, of bij een reanimatie. Bij een aanhouding is er natuurlijk niet altijd tijd om handschoenen aan te doen. Hierdoor lopen we verhoogd risico, maar dat hoort ook bij ons vak. Fouilleren doen we weer wel altijd met handschoenen aan. Verder hebben we gel bij ons waarmee we na een melding onze handen kunnen schoonmaken. Ook hebben we een overall en bril bij ons om aan te trekken bij een reanimatie. Ten slotte gaan er anti-spuugmaskers mee in de auto. 

Hoe doen jullie dat als je nu iemand moet aanhouden of fouilleren?
In principe dragen we bij aanhouding én fouillering medische handschoenen. Soms is er geen tijd is om die aan te trekken. In dat geval is dat helaas het risico van ons vak. We zullen alles doen wat we kunnen om niet besmet te raken én om te zorgen dat we niet bijdragen aan het verspreiden van het virus.

Reanimeren jullie nog wel? 
We moeten er op dit moment helaas van uitgaan dat iedereen besmet kan zijn met corona. Daarom reanimeren we volgens het COVID-19 protocol dat door medici en overheid is vastgesteld. Dit betekent in het kort dat wij slachtoffers van 13 jaar en ouder alleen – in afwachting van de ambulance! - reanimeren met behulp van borstcompressies. Kinderen t/m 12 jaar reanimeren we met borstcompressies en mond-op-mondbeademing.

Vragen over werken en afstand houden

Mijn werkgever laat ons op te korte afstand van elkaar werken. Wat kan ik doen?
Je werkgever is verantwoordelijk voor jullie gezondheid. Hij moet er dus voor zorgen dat jullie minimaal 1,5 meter kunnen aanhouden. Kaart het bij je werkgever of leidinggevende aan. Wordt er niet geluisterd, schakel dan de ondernemingsraad of de vakbond in. Je kunt het ook melden bij de Inspectie SZW, via een speciaal meldformulier.  

Vragen over toegang tot politiebureaus

Hoe moet ik nu aangifte doen?
In verband met de coronacrisis zijn we genoodzaakt het aantal persoonlijke contacten te verminderen. Alleen in dringende gevallen spreken we nog af op het politiebureau. We proberen zoveel mogelijk aangiftes telefonisch af te handelen of via internet op te nemen. Kijk op https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen of online aangifte voor u mogelijk is.
Niet? Bel ons dan op 0900-8844. Dan kijken we of het telefonisch kan, of dat het toch op een politiebureau mag. Sommige aangiftes zijn namelijk te complex of gevoelig om telefonisch te doen.

Moet ik een mondkapje dragen wanneer ik een politiebureau bezoek?
Ja, het politiebureau valt onder de publieke ruimten waar personen van 13 jaar of ouder verplicht zijn om een niet-medisch mondkapje te dragen.

Vragen over opleidingen en werving

Hoe zit het met de selectieprocedure voor nieuwe agenten?
Heb je vragen over de selectieprocedure? Dan kun je contact opnemen met Kombijdepolitie via 088 - 66 22 300 (bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur). Of stel je vraag direct aan chatbot Job. Mogelijk heeft hij al een antwoord op jouw vraag.

Overige vragen en antwoorden