Ga naar content

Krediet-, hypotheek- en depotfraude

De fraudeur geeft foute informatie om onterecht een hypotheek, krediet of geld uit een (bouw)depot te kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld door de schijn te wekken dat het inkomen van de aanvrager hoger is dan daadwerkelijk het geval is. Depotfraude houdt bijvoorbeeld in dat een aannemer een te hoog bedrag factureert, dat de bank vervolgens uit het bouwdepot aan de aannemer betaalt.

Hoe doet u aangifte van krediet-, hypotheek- of depotfraude?

Als uw bedrijf slachoffer is geworden van krediet-, hypotheek- of depotfraude dan doet u daarvan aangifte bij de politie. Hierover zijn afspraken gemaakt met uw branchevereniging. Neem daarmee contact op voordat u de politie hierover benadert.