Ga naar content

Namaakgoederen (IE-fraude)

Rechten op intellectuele creaties, zoals een product, uitvinding, softwareprogramma, merknaam, muziekstuk of literair werk (boeken etc.) worden intellectueel eigendom genoemd. De Auteurswet bepaalt dat alleen degene die over het intellectuele eigendomsrecht beschikt, het product mag produceren, de merknaam mag hanteren, het muziekstuk mag vastleggen, het boek mag publiceren etc.. In de meeste gevallen van intellectuele eigendomsfraude is sprake van het namaken van merkgoederen, waarmee inbreuk wordt gemaakt op het merkrecht (merkfraude/namaakproducten) of het verspreiden van materiaal waar auteursrecht op rust (piraterij). Namaakproducten voldoen vaak niet aan de gestelde veiligheidseisen en kunnen een bedreiging voor de volksgezondheid zijn!

Wat te doen als slachtoffer van IE-fraude?

Maak een afspraak voor het doen van aangifte. Hiervoor belt u 0900-8844.