Ga naar content

Nationale Opsporingslijst

De Nationale Opsporingslijst (NOL) is een Nederlandse lijst met personen van wie de identiteit bekend is en van wie de opsporing en aanhouding dringend gewenst is.

Wat is de Nationale Opsporingslijst?

De personen op de NOL worden dringend gezocht omdat ze verdachte zijn in een lopend opsporingsonderzoek, omdat ze zijn ontsnapt uit detentie of kliniek (bijvoorbeeld mensen met TBS, een terbeschikkingstelling), of omdat ze veroordeeld zijn, maar nog voortvluchtig zijn.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=6VhPMXn-F5U

Wie bepaalt wie er op de lijst komt?

De landelijk officier van het Openbaar Ministerie die gaat over opsporingsberichtgeving (namens het college van Procureurs-Generaal) moet toestemming geven om iemand op de lijst te plaatsen. De politie moet eerst proberen om met andere, minder ingrijpende opsporingsmiddelen de gezochte persoon te vinden. Als dat niet binnen de gewenste korte termijn lukt, kan de politie bij het Openbaar Ministerie het verzoek doen iemand op de NOL te plaatsen.

Waarom staan niet alle gezochte verdachten op die lijst?

Het vrijgeven van de naam en de afbeelding van een persoon is een grote inbreuk op iemands privacy (en ook die van zijn/haar omgeving). Daarom geeft het Openbaar Ministerie slechts in uitzonderlijke gevallen toestemming om dat te doen. Afwegingen zijn de belangen van enerzijds de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en anderzijds de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.

Wat moet u doen als u denkt te weten waar iemand zich bevindt of wanneer u iemand ziet?

Wij vragen burgers contact met ons op te nemen als ze weten waar een gezocht persoon zich bevindt. U kunt de politie bellen op de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Onderneem zelf GEEN actie, want een persoon kan vuurwapengevaarlijk zijn. Als u meent iemand te herkennen, bel dan 112, zodat er meteen actie ondernomen kan worden.