Ga naar content

Meest gestelde vragen over onrust Schilderswijk

In de media en bij het publiek leven veel vragen rondom de gebeurtenissen in Den Haag van de afgelopen dagen. In de vraag-en-antwoordlijst (een zogenaamd Questions & Answers) hieronder geven we antwoord op de vragen die ons onder andere via social media en het landelijke telefoonnummer 0900-8844 bereiken. Afhankelijk van de ontwikkelingen vullen wij de lijst aan.

Inhoudsopgave

Nieuwsberichten over de onrust in de Schilderswijk

Wat zei politiechef Paul van Musscher in de raadsvergadering van woensdag 8 juli?

Bekijk de video >>>

Wat is er waar van het verhaal van de vrouw die stelt dat zij door agenten is mishandeld en haar tanden beschadigd heeft?

De casus van de 20-jarige Haagse is bij ons bekend en wordt op dit moment onderzocht. Omdat de aangifte nog in behandeling is, is het op dit moment niet mogelijk inhoudelijk te reageren op alle aantijgingen. Wel hechten wij er belang aan te melden dat de door de agenten opgeschreven verklaring op een aantal cruciale punten verschilt van de verklaring die door de vrouw is afgelegd tijdens haar aangifte.

Het kan gebeuren dat u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door politiemedewerkers. Wat kunt u doen?

Wanneer u vindt dat u niet naar behoren door de politie bent behandeld, kunt u een klacht indienen. Kijk in de klachtenregeling  en vul het klachtenformulier in die u digitaal kunt versturen.

Wat gebeurt er met aangiften die tegen de politie zijn gedaan na een ME optreden?

Tijdens de ongeregeldheden in de Schilderswijk was de inzet van de politie er op gericht om de rust in de wijk te laten terugkeren. Meerdere malen is afgelopen week de inzet van de ME noodzakelijk geweest. We beseffen ons dat het optreden van de politie bij diverse burgers een grote impact heeft gehad.

De ME ondersteunt geuniformeerde agenten. Voorafgaand aan een ME optreden wordt gewaarschuwd dat personen zich dienen te verwijderen omdat anders geweld wordt gebruikt of aanhoudingen worden verricht. Tijdens de ongeregeldheden in de Schilderswijk heeft de ME geweld moeten toepassen en zijn er aanhoudingen verricht. Een ieder die zich door een optreden van de politie gedupeerd voelt, kan hiervaan aangifte doen op een politiebureau. De aangiften worden onderzocht en de betrokken agenten leggen over hun optreden een verklaring af om een volledig beeld te krijgen van wat er zich heeft afgespeeld. Het Openbaar Ministerie neemt tot slot per dossier een beslissing

Een bakker heeft aangifte gedaan naar aanleiding van de ontruiming van zijn winkel. Kunt u aangeven wat er is gebeurd?

De inzet van de politiemensen is er te allen tijden op gericht geweest de wijk zo snel mogelijk weer vrij te maken van alle relschoppers. Het is betreurenswaardig dat in dit geval een goedwillende ondernemer gedupeerd lijkt te zijn.

Tijdens de rellen van woensdagnacht constateerden mensen van onze arrestatie-eenheid dat jeugdige stenengooiers de bakkerij invluchtten en via de achterzijde het pand weer verlieten. Kennelijk met de bedoeling te ontkomen aan de politie. Omdat de ME de opdracht kreeg om alle relschoppers en stenengooiers aan te gaan houden, en bekend was dat er ook stenengooiers de bakkerij in gevlucht waren, hebben zij de bakkerij zo snel mogelijk ontruimd.

De lezingen van wat er in de bakkerij gebeurde, lijken sterk uiteen te lopen. De bakker heeft inmiddels aangifte gedaan en ook van de andere betrokkenen in deze zaak zal de aangifte opgenomen worden wanneer zij aangifte willen doen. Ook de verklaringen van de betrokken ME-ers worden op papier gezet. We beseffen ons terdege de impact die het voorval op de bakker heeft en daarom is een vertegenwoordiger van de leiding van Bureau De Heemstraat en de wijkagent de afgelopen dagen meerdere malen met hem in gesprek gegaan. We doen er alles aan om zo snel mogelijk een volledig beeld te hebben van deze zaak.

Wat wordt er gedaan tegen de bedreigingen van politieagenten? 

We willen nogmaals benadrukken dat agressie en geweld tegen politiemensen onacceptabel is en niet wordt getolereerd. Zoals gezegd, ook bedreigingen via social media zoals facebook, worden strafrechtelijk onderzocht. Paul van Musscher: "Meerdere agenten worden al dagen ernstig bedreigd onder andere op social media. De impact hiervan is enorm op henzelf, hoe ze hun werk kunnen doen, maar ook op hun gezinnen. Ik benadruk hier nogmaals dat geweld en bedreigingen tégen agenten nooit getolereerd wordt. We doen er alles aan om de daders op te sporen en aan te houden."

Op social media staan foto’s van agenten die betrokken zouden zijn geweest bij de aanhouding van Mitch Henriquez. Klopt dit?

Op internet circuleren foto's van politieagenten die niets met de gebeurtenissen van dit weekend te maken hebben. Zij worden ten onrechte herkend als betrokkenen bij de aanhouding van Mitch Henriquez. Dit is niet alleen een enorme schending van hun privacy, het leidt bovendien tot zeer ernstige bedreigingen. U kunt zich voorstellen dat dit een impact op hen heeft, maar zeker ook op hun gezinnen. Dit is ontoelaatbaar en bovendien strafbaar. De recherche van een andere politie-eenheid doet dan ook onderzoek naar deze bedreigingen.

Op vrijdag 3 juli is de eerste verdachte 27-jarige hagenaar aangehouden voor het bedreigen van een wijkagent én het plunderen van de AH. Lees het bericht van de aanhouding.

Is het verspreiden van foto's van politieambtenaren strafbaar?

Dit is afhankelijk van de context waarin deze verspreid worden. Het Openbaar Ministerie kijkt per individueel geval. Naast bedreiging kan er sprake zijn van opruiïng, belediging of bijvoorbeeld de privacywetgeving.

Waarom was de politiechef niet aanwezig bij de Stille tocht op 4 juli?

Zowel de politiechef als burgemeester van Aartsen zullen zondagochtend 5 juli in een persoonlijk gesprek hun deelneming betuigen. De familie heeft aangegeven dat zij de stille tocht een herdenkingsmoment wilden laten zijn voor familie en vrienden.

Waar kan ik mijn videobeelden heen sturen?

Van de ongeregeldheden en vernielingen zijn camerabeelden beschikbaar die de politie gebruikt in het onderzoek naar eenieder die zich afgelopen nachten schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. De politie vraagt omstanders die zelf beelden hebben gemaakt, om deze te uploaden via het online meldformulier.

Kunnen er meer aanhoudingen verwacht worden?

Meer aanhoudingen zijn zeker niet uit te sluiten. Beelden worden nog uitgekeken en naar aanleiding daarvan kunnen meer arrestaties volgen. Ook kan het openbaar ministerie gebiedsverboden opleggen, dat betekent voor bewoners van buiten de wijk, dat ze niet meer in de wijde omgeving van bureau De Heemstraat mogen komen.

Wanneer worden de eerste verdachten voorgeleid?

De eerste aangehouden verdachten van de rellen in de Schilderswijk worden vrijdag 3 juli voorgeleid voor de rechter. Insteek zoals het openbaar ministerie tijdens de persconferentie van 2 juli heeft toegelicht is de verdachten zo lang mogelijk vasthouden. Waar mogelijk wordt snelrecht toegepast, dat betekent binnen veertien dagen bij de rechter. Verdachten in strafzaken bij wie meer onderzoek nodig is, worden in overleg met de rechtbank op speciale zittingen geplaatst.

Er zijn veel emoties onder de bewoners van de Schilderswijk, naar aanleiding van de (meer en minder recente) gebeurtenissen. Waarom gaat u niet met hen in gesprek?

We zijn juist heel veel met de wijkbewoners in gesprek. Zo spraken wij donderdag met verschillende vertegenwoordigers uit de wijk om te kijken hoe we hier samen in op kunnen trekken en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de rust terugkeert. Bewoners en ondernemers zijn hier niet bij gebaat. Ook zij roepen de jongeren op te stoppen en weg te blijven.

Zoals burgemeester Van Aartsen aangaf is het aan de inzet van de vrijwilligers uit de buurt, in combinatie met het vakkundig optreden van de politie, te danken dat het beheersbaar is gebleven. Omdat de (vaak jonge) rolmodellen potentiële raddraaiers in een vroeg stadium tot de orde riepen, was de sfeer veel rustiger dan in eerdere nachten. Nadat de politie een grote groep personen aanhield op het Hobbemaplein omdat zij samenschoolden, was in één klap de angel eruit.

De bewoners ontvangen vandaag, vrijdag 3 juli, een brief waarin ze op de hoogte worden gesteld van de situatie in de wijk en waarin ze worden bedankt voor de samenwerking.

Op social media wordt veel geklaagd over overlast als gevolg van de politiehelikopter. Is die inzet nodig en waarom? Hoeveel klachten zijn er?

De politiehelikopters zijn onze ogen vanuit de lucht en ondersteunen het optreden van de politie. Wij snappen dat het langdurig vliegen van de politiehelikopter boven een wijk tot geluidsoverlast lijdt. De klachten die wij hierover binnen krijgen worden door onze klachtenafdeling in behandeling genomen. Op dit moment laat de situatie het niet toe om minder aanwezig te zijn.

Hoeveel zitten er nog vast? Wordt snelrecht toegepast?

Waar mogelijk wordt snelrecht toegepast, dat betekent binnen veertien dagen bij de rechter. Verdachten in strafzaken bij wie meer onderzoek nodig is, plaatsen we in overleg met de rechtbank op speciale zittingen. Daarnaast kijken wij alle gemaakte en toegezonden beelden uit. Hier kunnen zeker nog meer arrestaties uit volgen.

Het openbaar ministerie kan ook gebiedsverboden opleggen benadrukte de hoofdofficier tijdens een van de persconferenties van 2 juli 2015. Dat betekent voor bewoners van buiten de wijk, dat ze niet meer in de wijde omgeving van De Heemstraat mogen komen.

Hoeveel verdachten zijn er nu in totaal aangehouden, tijdens de ongeregeldheden van de afgelopen nachten?

  • Maandagnacht werden er 16 aanhoudingen verricht.
  • Dinsdagnacht werden 11 aanhoudingen verricht.
  • Woensdagnacht werden 34 aanhoudingen verricht.
  • Donderdagnacht ruim 200 aanhoudingen verricht.

Velen zijn aangehouden voor het plegen van vernielingen. Het overgrote deel hiervan is minderjarig. We zien jongeren die veelal van buiten de Schilderswijk komen. Hun gedrag is echt onaanvaardbaar. De teller loopt in totaal nu richting de 300 personen.

Wat doen jullie om opnieuw rellen te voorkomen?

Elke dag wordt opnieuw gekeken wat noodzakelijk is in de wijk, er wordt actief samengewerkt met de bewoners uit de wijk om de rust te bewaren. Daar waar het nodig is wordt opgetreden.

Overal is te lezen dat de ME in de nacht van woensdag op donderdag heeft moeten vluchten: kunnen jullie het niet aan?

Verschillende media meldden dat de ME voor de relschoppers heeft moeten vluchten. Dit is onjuist. Wel hebben zij zich op een aantal momenten ‘gehergroepeerd’, zoals wij dat noemen. Dat betekent dat zij zich verzamelen en opnieuw positie innemen.

Klopt het dat de ME woensdagnacht waarschuwingsschoten heeft gelost?

Niet de ME - zoals in verschillende media wordt gesteld - maar reguliere agenten en bikers werden in de nacht van woensdag op donderdag belaagd, terwijl zij toezicht hielden op het Hobbemaplein. Zij werden dermate in het nauw gedreven dat zij genoodzaakt waren twee waarschuwingsschoten te lossen teneinde hun belagers op afstand te houden. Deze agenten zagen kans zichzelf in veiligheid te brengen en bleven daardoor ongedeerd. Nadat de ME een charge uitvoerde, keerde de rust terug.

In de nachten van maandag, dinsdag, woensdag en donderdag liep het wederom uit de hand in de Schilderwijk. Wat is er gebeurd?

In de nacht van dinsdag 30 juni op woensdag 1 juli hield de politie elf personen aan in de Haagse Schilderswijk, nadat aan het einde van de avond wat ongeregeldheden ontstonden. Om de rust weer terug te brengen werd de Mobiele Eenheid van de politie ingezet, die enkele charges uitvoerde. In totaal werden elf personen aangehouden voor onder meer openlijk geweld, vandalisme en belediging. Lees het bericht: Elf aanhoudingen na onrust in Schilderswijk 

In de avond en nacht van woensdag 1 op donderdag 2 juli was het wederom onrustig en hielden agenten 34 relschoppers aan. De aanhoudingen volgden na ongeregeldheden in de Schilderswijk. De politie was in de wijk aanwezig, omdat de twee avonden ervoor ook al ongeregeldheden waren.
Toen relschoppers probeerden op woensdagavond het politiebureau in de De Heemstraat te bestormen, was de ME genoodzaakt om enkele charges uit te voeren. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid, er werden brandjes gesticht en vernielingen gepleegd. Naast de ruiten van winkels en een cultureel centrum werden ook enkele politievoertuigen vernield. Lees het bericht: 34 aanhoudingen bij ongeregeldheden Schilderswijk 

In de avond en nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 juli zijn er in de Haagse Schilderswijk in totaal ruim 200 personen aangehouden. Een groot deel daarvan werd al in de vooravond aangehouden op het Hobbemaplein. Een groep personen gooide met vuurwerk en stenen naar de politie. De groep van ongeveer 140 personen overtrad hiermee de APV op gebied van samenscholing en werden allemaal omstreeks 23.30 uur aangehouden. De aanhouding is gecontroleerd verlopen waarbij de arrestanten in groepen met bussen werden afgevoerd. In de loop van de nacht waren her en der nog kleine ongeregeldheden. Hierbij werden nog een aantal personen aangehouden. Vanuit groepjes gooiden individuen stenen, waarna vervolgens die groepjes werden aangehouden vanwege de openlijke geweldpleging. Eerder op de avond werden bij een ander opstootje bij twee arrestanten een mes en een luchtdrukwapen aangetroffen. Omstreeks 02.30 uur was het weer rustig in de wijk. Lees het bericht: Druk maar beheersbaar

Waarom liep de demonstratie van maandagavond 29 juni uit de hand?

Er stonden op enig moment stonden ruim 300 demonstranten bij politiebureau De Heemstraat. Er ontstonden ongeregeldheden, zo is met stenen gegooid en onstond een grimmige sfeer. De ME moest worden ingezet om de rust in de wijk terug te brengen. Er zijn 16 aanhoudingen gedaan waarvan drie minderjarig, het merendeel voor openlijk geweld.

Wat houdt het onafhankelijke onderzoek van de Rijksrecherche in?

De Rijksrecherche is geen onderdeel van de Nationale Politie, zij doen onafhankelijk onderzoek. Kijk voor meer informatie op www.rijksrecherche.nl/veelgesteldevragen

Heeft u vragen over de aanhouding en het overlijden van Mitch Henriquez?

Dan kunt u deze stellen aan het Openbaar Ministerie of kijk op de website www.om.nl