Ga naar content

Politiecijfers in CBS-overzicht

CBS en de Politie werken sinds begin 2017 intensiever samen. Zo biedt het CBS onder meer cijfers over de geregistreerde criminaliteit, op basis van politiedata. De politie presenteert de cijfers niet zelf, maar laat de presentatie in de vorm van open data over aan het CBS. ‘Cijfers geven betekenis’, zegt korpschef Erik Akerboom over het belang van statistieken. ‘Maar cijfers alleen zijn niet genoeg. Daar hoort duiding bij. CBS zet zijn expertise in op het gebied van analyse en datavisualisatie, terwijl wij die data duiden.’

Het CBS presenteert de cijfers over criminaliteit, de politiecapaciteit en andere onderwerpen op de website data.politie.nl.

Hebt u een vraag over de gepubliceerde cijfers, kijk dan op onze lijst van veelgestelde vragen