Ga naar content

Problematische omgangsregelingen

Veel scheidingen en relatiebreuken verlopen zonder grote conflicten, maar er zijn ook scheidingen waarbij ouders hun strijd voortzetten via de omgang en de relatie met de kinderen. Problematische omgangsregelingen hebben grote impact op kinderen en de ouder die de kinderen niet meer ziet. Het is voor deze ouder van belang dat hij/zij wordt doorverwezen naar de juiste instanties. Hierbij staat voor de politie het kind centraal.

Inhoudsopgave

Wat doet de politie bij problemen met de omgangsregeling?

Als ouders bij de politie komen vanwege problemen bij de uitvoering van de omgangsregeling, dan schakelt de politie altijd met partners, zoals Veilig Thuis. Een ouder kan aangifte doen als de ex-partner een kind bij hem of haar weghoudt en zo de omgangsregeling bewust dwarsboomt die bij de rechter is afgesproken. Bij acuut onveilige situaties of als het strafrecht bijdrage kan leveren aan de veiligheid van betrokkenen, kan de politie, bij een vermoeden van een strafbaar feit, strafrechtelijk onderzoek doen

Wanneer kan ik aangifte doen als de omgangsregeling niet wordt nageleefd?

U kan aangifte doen als sprake is van een strafbaar feit. Als een ouder een kind bewust onttrekt aan het gezag van de andere ouder, dan is dat een strafbaar feit volgens artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht. Om een melding of aangifte te doen kunt u bellen met 0900-8844.