Ga naar content

Politiegeweld

De politie heeft belangrijke taken: het handhaven van de rechtsorde en het bieden van hulpverlening. Om hun werk te kunnen doen, mogen agenten als dat nodig is geweld gebruiken. De maatschappij heeft het bij een geweldsinzet door de politie al snel over politiegeweld, een uit Amerika overgewaaide term. In Nederland levert de inzet van geweld door politie veel minder vaak discussie op, maar soms zijn mensen toch geschokt. Het is daarom belangrijk dat de politie zorgvuldig onderzoek doet, uitleg geeft en verantwoording aflegt over het toegepaste geweld.

Thema’s