Ga naar content

Politietaken

De politie heeft een breed takenpakket. Zij moet zorgen dat iedereen in Nederland zich veilig voelt.

De politie houdt zich daarom actief bezig met het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en de opsporing van criminelen. Maar de politie verleent ook hulp in noodsituaties als rampen. En zij ziet zij op de naleving van wetten en regels om zo te zorgen dat uw leefomgeving zo leefbaar mogelijk is.

Thema’s