Ga naar content

WOB-documenten Landelijke Eenheid

De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) regelt uw recht op informatie van de overheid. Zo krijgt u meer inzicht in het overheidshandelen en kunt u deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt.

Voor de Landelijke Eenheid geldt dat WOB verzoeken ingediend kunnen worden via de post gericht aan het adres:

Nationale Politie / Landelijke Eenheid
Postbus 100
3970 AC Driebergen

 

Voor een WOB-verzoek met betrekking tot een overtreding stelt de Landelijke Eenheid de onderstaande documenten digitaal beschikbaar.

  1. NMI-verklaringen (Nederlands Meetinstituut)
  2. Aktes van beëdiging of aanstelling
  3. Voorbladen  
  4. Logging
  5. Thema's
  6. Proces verwerking snelheid

 Meer informatie over de WOB vindt u bij "Bekeuring of boete" en op de internetsite van de Rijksoverheid.