Ga naar content

WOB-documenten Landelijke Eenheid

De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) regelt uw recht op informatie van de overheid. Zo krijgt u meer inzicht in het overheidshandelen en kunt u deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt.

Voor de Landelijke Eenheid geldt dat WOB verzoeken ingediend kunnen worden via de post gericht aan het adres:

Nationale Politie / Landelijke Eenheid
Postbus 100
3970 AC Driebergen

Meer informatie over de WOB vindt u bij "Bekeuring of boete" en op de internetsite van de Rijksoverheid.

Verzoeken met betrekking tot een overtreding

Voor een WOB-verzoek met betrekking tot een overtreding stelt de Landelijke Eenheid de onderstaande documenten digitaal beschikbaar.

  1. NMI-verklaringen (Nederlands Meetinstituut)
  2. Aktes van be√ędiging of aanstelling
  3. Voorbladen  
  4. Logging
  5. Thema's
  6. Proces verwerking snelheid

Overige verzoeken

Hieronder vindt u een overzicht van Wob-verzoeken die in het verleden bij de Landelijke eenheid van de politie zijn ingediend. Door hieronder op de titel te klikken vindt u de documenten die naar aanleiding van dit verzoek zijn verstrekt.

2021

2020