Ga naar content

GEB/PIA Sensing

(2021) GEB/PIA Sensing

Op 3 augustus 2021 is namens de Korpschef een besluit genomen op een Wob-verzoek aangaande gegevenseffectbeoordelingen (GEB oftewel – Engelse vertaling - Privacy Impact Assessments) Sensing. Het daarop genomen besluit, waarin een omschrijving van het verzoek is opgenomen, en de daarbij behorende (deels) openbaar gemaakte documenten treft u hieronder aan.