Ga naar content

Mensenhandel/-smokkel Vietnamezen

Op 22 juli 2021 is namens de Korpschef een besluit genomen op een Wob-verzoek aangaande mensenhandel/-smokkel Vietnamezen. Het daarop genomen besluit, waarin een korte omschrijving van het verzoek is opgenomen, en de actief (deels) openbaar gemaakte documenten treft u hieronder aan.