Ga naar content

Uitbuiting van Oegandezen en MOB heengaan van Nigerianen

Op 22 juli 2021 is namens de Korpschef een besluit genomen op een Wob-verzoek aangaande uitbuiting van Oegandezen en MOB heengaan van Nigerianen. Het daarop genomen besluit, waarin een korte omschrijving van het verzoek is opgenomen, en de daarbij behorende (deels) openbaar gemaakte documenten treft u hieronder aan.