Ga naar content

WOB-documenten Eenheid Midden Nederland

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek.

U kunt bij de politie-eenheid Midden-Nederland een Wob-verzoek indienen door een brief met uw naam en adresgegevens te sturen naar

Politie
Postbus 8300
3503 RH UTRECHT

 

WOB-verzoek Zeewolde

Op basis van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) is een verzoek ingediend om documenten openbaar te maken betreffende meldingen c.q. incidenten die zich op de Bosruiterweg 14-16, Bosruiterweg 25 en Pluvierenweg 7-9 te Zeewolde hebben voorgedaan. Hierop is aanvankelijk een lijst met data en incidentcodes zonder toelichting verstrekt. Naar aanleiding van vragen hierover een is herziene lijst opgesteld, geschoond van dubbelingen en voorzien van een korte toelichting op de incidenten. Deze is hieronder gepubliceerd.De gegevens op de lijst zijn afkomstig uit het Incidentregistratiesysteem van de politie. Dit is een applicatie die de politie gebruikt voor de basispolitiezorg. Incidenten die op de politie afkomen en de acties die daaruit volgen worden hierin geregistreerd. Vaak wordt een incidentcode aan een registratie gekoppeld naar aanleiding van een melding. Eenmaal ter plaatsen blijkt dan de incidentcode niet altijd representatief voor de feitelijke situatie. De toelichting laat dit ook zien.

Registraties

 

Verkeersovertreding

De documenten hieronder hebben betrekking op verkeersovertredingen. Indien u bij de politie of het CVOM documenten heeft opgevraagd met betrekking tot een aan u opgelegde verkeersboete ontvangt u een overzicht zaakgegevens Mulder en (indien aanwezig) een foto. Deze documenten worden niet algemeen openbaar gemaakt en zijn daarom ook niet op deze website terug te vinden. Aan de hand van uw beschikking, het zaakoverzicht Mulder en een eventuele foto kunt aan de hand van de toelichting op deze website aanvullende documenten terugvinden over uw verkeersovertreding. Online geplaatste documenten

Hieronder kunt u de gegevens opzoeken die in uw beschikking staan. In de toelichting vindt u nadere uitleg hoe u met de gegevens uit de brief de juiste bestanden kunt vinden.

1. Verbalisanten

2. NMI-verklaringen. Het Nederlands Meetinstituut (NMi) is erkend voor het testen en certificeren van meetinstrumenten en meetsystemen. Als een apparaat is getest en gecertificeerd is, wordt een verklaring afgegeven door het NMi. Daarmee voldoet de apparatuur aan de Regeling meetmiddelen politie. Hieronder treft u de verklaringen aan van door Politie Midden-Nederland gebruikte apparaten: