Ga naar content

WOB-documenten Eenheid Midden Nederland

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek.
Lees meer over de Wet openbaarheid van bestuur. Ook vindt u hier de informatie over het indienen van een WOB-verzoek.

 

WOB-verzoeken

Hieronder vindt u enkele WOB-verzoeken die in het verleden bij Politie Midden-Nederland zijn ingediend. Door op de link te klikken vindt u de documenten die n.a.v. het verzoek zijn verstrekt.

 

NMI-verklaringen.

Het Nederlands Meetinstituut (NMi) is erkend voor het testen en certificeren van meetinstrumenten en meetsystemen. Als een apparaat is getest en gecertificeerd is, wordt een verklaring afgegeven door het NMi. Daarmee voldoet de apparatuur aan de Regeling meetmiddelen politie. Hieronder treft u de verklaringen aan van door Politie Midden-Nederland gebruikte apparaten: