Ga naar content

WOB-documenten Eenheid Noord-Holland

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek.

U kunt bij de politie-eenheid Noord-Holland een Wob-verzoek indienen door een brief met uw naam en adresgegevens te sturen naar

Politie
Postbus 57
2000 AB  Haarlem

Verkeersovertreding

De hoogste Nederlandse bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft overwogen dat het belang van het opvragen van informatie over een verkeersboete alleen kan gaan over het aanvechten van die boete en niet voor het iedereen openbaar maken van die informatie. De bevoegdheid tot het indienen van een Wob-verzoek over een verkeersovertreding is niet het doel van de Wob. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft daarom geoordeeld dat het indienen van een dergelijk Wob-verzoek als misbruik van recht moet worden beschouwd. Een Wob-verzoek over een verkeersovertreding wordt door de politie dan ook niet (meer) in behandeling genomen omdat het wordt aangemerkt als misbruik van recht. De aangewezen weg om informatie te krijgen voor het aanvechten van een verkeersboete, is een verzoek indienen op grond van artikel 7:18 Awb of artikel 11 lid 5 of artikel 19 lid 4 Wahv bij het orgaan waar het (administratief) beroep tegen de verkeersboete is ingesteld. Bij een verkeersboete is dat de Officier van Justitie (CVOM). De politie verstrekt geen documenten (meer) die betrekking hebben op een verkeersboetes.

Hieronder kunt u de gegevens opzoeken die in uw beschikking staan. In de toelichting vindt u nadere uitleg hoe u met de gegevens uit de brief de juiste bestanden kunt vinden.

1. Verbalisanten

2. NMI-verklaringen. Het Nederlands Meetinstituut (NMi) is erkend voor het testen en certificeren van meetinstrumenten en meetsystemen. Als een apparaat is getest en gecertificeerd is, wordt een verklaring afgegeven door het NMi. Daarmee voldoet de apparatuur aan de Regeling meetmiddelen politie. Hieronder treft u de verklaringen aan van door Politie Noord-Holland gebruikte apparaten:

WOB-verzoeken

Hieronder vindt u enkele WOB-verzoeken die in het verleden bij Politie Noord-Holland zijn ingediend. Door op de link te klikken vindt u de documenten die n.a.v. het verzoek zijn verstrekt.