Ga naar content

Wob-documenten Eenheid Noord-Nederland

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek.

Lees meer over de Wet openbaarheid van bestuur. Ook vindt u hier de informatie over het indienen van een WOB-verzoek. 

U kunt bij de politie-eenheid Noord-Nederland een Wob-verzoek indienen door een brief met uw naam en adresgegevens te sturen naar:

Politie Noord-Nederland
Postbus 107
9400 AC ASSEN

WOB-verzoeken
Hieronder vindt u enkele WOB-verzoeken die in het verleden bij Politie Noord-Nederland zijn ingediend. Door op de link te klikken vindt u de documenten die naar aanleiding van het verzoek zijn verstrekt.

Verkeersovertreding

De documenten hieronder hebben betrekking op verkeersovertredingen. Indien u bij de politie of het CVOM documenten heeft opgevraagd met betrekking tot een aan u opgelegde verkeersboete ontvangt u een overzicht zaakgegevens Mulder en (indien aanwezig) een foto. Deze documenten worden niet algemeen openbaar gemaakt en zijn daarom ook niet op deze website terug te vinden. Aan de hand van uw beschikking, het zaakoverzicht Mulder en een eventuele foto kunt aan de hand van op deze website aanvullende documenten terugvinden over uw verkeersovertreding. 
Hieronder kunt u de gegevens opzoeken die in uw beschikking staan.

  1. Aktes en certificaten van verbalisanten
  2. NMi-Verklaringen (Nederlands Meetinstituut)

Het Nederlands Meetinstituut (NMi) is erkend voor het testen en certificeren van meetinstrumenten en meetsystemen. Als een apparaat is getest en gecertificeerd is, wordt een verklaring afgegeven door het NMi. Daarmee voldoet de apparatuur aan de Regeling meetmiddelen politie
De certificeringsverklaringen zijn in een aantal categorie├źn onderverdeeld. Op uw proces-verbaal staat aangegeven met welke apparatuur uw overtreding is waargenomen. Hieronder treft u de verklaringen aan van door de Eenheid Noord-Nederland gebruikte apparaten: