Ga naar content

WOB-documenten Eenheid Oost-Brabant

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek.
Lees meer over de Wet openbaarheid van bestuur. Ook vindt u hier de informatie over het indienen van een WOB-verzoek.

WOB-verzoeken

Hieronder vindt u enkele WOB-verzoeken die in het verleden bij Politie Oost-Brabant zijn ingediend. Door op de link te klikken vindt u de documenten die n.a.v. het verzoek zijn verstrekt.

Uw verkeersovertreding

De hoogste Nederlandse bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft overwogen dat het belang van het opvragen van informatie over een verkeersboete alleen kan gaan over het aanvechten van die boete en niet voor het iedereen openbaar maken van die informatie.
De bevoegdheid tot het indienen van een Wob-verzoek over een verkeersovertreding is niet het doel van de Wob. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft daarom geoordeeld dat het indienen van een dergelijk Wob-verzoek als misbruik van recht moet worden beschouwd. Een Wob-verzoek over een verkeersovertreding wordt door de politie dan ook niet (meer) in behandeling genomen omdat het wordt aangemerkt als misbruik van recht.
De aangewezen weg om informatie te krijgen voor het aanvechten van een verkeersboete, is een verzoek indienen op grond van artikel 7:18 Awb of artikel 11 lid 5 of artikel 19 lid 4 Wahv bij het orgaan waar het (administratief) beroep tegen de verkeersboete is ingesteld. Bij een verkeersboete is dat de Officier van Justitie (CVOM). De politie verstrekt geen documenten (meer) die betrekking hebben op een verkeersboete.

Wel kunt u zelf nog de gegevens opzoeken die in uw beschikking staan. In deze toelichting  vindt u nadere uitleg hoe u met de gegevens uit de brief of de opgevraagde foto de juiste bestanden kunt vinden. Om het juiste paalnummer te vinden kunt u deze omzettingstabel raadplegen. Lees hiervoor ook de eerdere genoemde toelichting.

  • Meetlijsten Palen (gegevens van controle lokaties zogenoemde flitspalen )
  • NMi-verklaringen (ijkrapporten, meetapparatuur en instalaties) 
  • Verbalisanten  (gegevens over de verbalisanten opleidingen, be√ędiging, aanwijzingen, aanstelling)
  • Verkeerscontroles (geleidelijsten Digitale Radar Mobiel van gehouden verkeerscontroles)