Ga naar content

WOB-documenten Eenheid Oost-Nederland

Hieronder vindt u documenten die aan de verbalisanten en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) van de eenheid Oost-Nederland zijn uitgereikt. U kunt hier ook van verbalisanten documenten terugvinden waaruit hun bevoegdheid blijkt.

De documenten zijn geschoond van gegevens waarmee de identiteit ambtenaren bekend zou kunnen worden. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob, blijft het verstrekken van persoonlijke informatie achterwege wegens het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Informatie over door wie u bent geverbaliseerd is terug te vinden op de aankondiging van de beschikking, de beschikking, het zaaksoverzicht en/of de foto. De verbalisanten zijn op deze documenten aangeduid met hun verbalisantennummer. Dat nummer komt overeen met de hieronder opgenomen documenten.

In de documenten zelf worden soms nog de oude nummers gebruikt. Hiervoor zijn er omnummeringstabellen: 

  1. Omnummeringstabel district IJsselland
  2. Omnummeringstabel district Twente
  3. Omnummeringstabel district Noord- en Oost-Gelderland
  4. Omnummeringstabel district Gelderland-Midden
  5. Omnummeringstabel district Gelderland-Zuid

Pers nr. 230000

236380

Pers nr.232967

Pers.nr. 220000

227170

227197

227726

228492

228499

persoonsnummer 227200

Pers.nr.110000

persoonsnummer 114307

persoonsnummer 117668

Persoonsnummer 118915

persoonsnummer 119590

Pers.nr.120000

persoonsnummer 120309

persoonsnummer 121779

persoonsnummer 122088

persoonsnummer 122507

persoonsnummer 122636

persoonsnummer 122937

persoonsnummer 123228

persoonsnummer 123367

persoonsnummer 123637

persoonsnummer 123656

persoonsnummer 126970

persoonsnummer 127084

persoonsnummer 127996

persoonsnummer 128739

persoonsnummer 129372

persoonsnummer 129928

persoonsnummer 129939

Pers.nr.130000

persoonsnummer 130034

persoonsnummer 133532

persoonsnummer 134148

persoonsnummer 135770

persoonsnummer 137379

persoonsnummer 139023

persoonsnummer 139950

Pers.nr.140000

persoonsnummer 141224

persoonsnummer 142548

persoonsnummer 142872

persoonsnummer 143216

persoonsnummer 143600

persoonsnummer 143850

persoonsnummer 145718

persoonsnummer 145843

persoonsnummer 145890

persoonsnummer 145985

persoonsnummer 148121

persoonsnummer 148266

persoonsnummer 148347

persoonsnummer 148361

persoonsnummer 148505

persoonsnummer 148636

Pers.nr.150000

persoonsnummer 151519

persoonsnummer 151520

persoonsnummer 152198

persoonsnummer 153078

persoonsnummer 153627

persoonsnummer 157407

persoonsnummer 157431

persoonsnummer 159027

persoonsnummer 159065

persoonsnummer 159788

persoonsnummer 159820

persoonsnummer 159854

persoonsnummer 159987

Pers.nr.160000

persoonsnummer 160359

persoonsnummer 160381

persoonsnummer 160512

persoonsnummer 160629

persoonsnummer 165168

persoonsnummer 165571

persoonsnummer 165684

Pers.nr.170000

persoonsnummer 170159

persoonsnummer 171050

persoonsnummer 176040

persoonsnummer 176239

persoonsnummer 176341

persoonsnummer 176796

persoonsnummer 177011

persoonsnummer 177024

persoonsnummer 177026

persoonsnummer 177067

persoonsnummer 177672

persoonsnummer 177747

persoonsnummer 177930

persoonsnummer 177934

persoonsnummer 178021

persoonsnummer 178068

persoonsnummer 178159

persoonsnummer 179377

persoonsnummer 179934

Pers.nr.180000

persoonsnummer 181188

persoonsnummer 181205

persoonsnummer 181212

persoonsnummer 181276

persoonsnummer 181381

persoonsnummer 181507

persoonsnummer 181547

persoonsnummer 183733

persoonsnummer 184036

Pers.nr.190000

190048

persoonsnummer 190595

Pers.nr.200000

200254

202298