Ga naar content

WOB-documenten Eenheid Rotterdam

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek.

U kunt bij de politie Eenheid Rotterdam een Wob-verzoek indienen door een brief met uw naam en adresgegevens te sturen naar
 

Politie Eenheid Rotterdam
Postbus 70023
3000 LD Rotterdam
 

Verkeersovertreding

De documenten op deze website hebben betrekking op verkeersovertredingen. Indien u bij de politie of het CVOM documenten heeft opgevraagd met betrekking tot een aan u opgelegde verkeersboete ontvangt u een overzicht zaakgegevens Mulder en (indien aanwezig) een foto. Deze documenten worden niet algemeen openbaar gemaakt en zijn daarom ook niet op deze website terug te vinden. Aan de hand van uw beschikking, het zaakoverzicht Mulder en een eventuele foto kunt op deze website aanvullende documenten terugvinden over uw verkeersovertreding.

Hieronder kunt u de gegevens opzoeken die in uw beschikking staan. In de toelichting vindt u nadere uitleg hoe u met de gegevens uit de brief de juiste bestanden kunt vinden.
 

1. Aktes van aanstelling en certificaten

2. Het Nederlands Meetinstituut (NMi) is erkend voor het testen en certificeren van meetinstrumenten en meetsystemen. Als een apparaat is getest en gecertificeerd is, wordt een verklaring afgegeven door het NMi. Daarmee voldoet de apparatuur aan de Regeling meetmiddelen politie. De certificeringsverklaringen zijn in een aantal categorie├źn onderverdeeld. Op uw proces-verbaal staat aangegeven met welke apparatuur uw overtreding is waargenomen. Hieronder treft u de verklaringen aan van door de politie Eenheid Rotterdam gebruikte apparaten: