Ga naar content

WOB-documenten Eenheid Zeeland-West-Brabant

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek.

Lees meer over de Wet openbaarheid van bestuur. Ook vindt u hier de informatie over het indienen van een WOB-verzoek. 

Reactie op voorstel GroenLinks

Door GroenLinks is een voorstel ingediend om te komen tot een nieuwe Wob. Dat voorstel treft u hier aan. Vanuit de afdeling juridische zaken van politie Zeeland is daarop een reactie gegeven.

Er is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ook gevraagd te reageren op het wetsvoorstel Wet aanpassing Wob van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die reactie treft u hier  aan.

Verzoeken

Hieronder vindt u een overzicht van WOB-verzoeken die in het verleden bij Politie Zeeland-West-Brabant zijn ingediend. Door op de link te klikken vindt u de documenten die n.a.v. dit verzoek zijn verstrekt.

Uw verkeersovertreding

Als u informatie opvraagt over een aan u opgelegde boete (een beschikking) ontvangt u van ons een korte toelichting, een foto (mits aanwezig), een overzicht zaakgegevens op grond van de Wet politiegegevens (Wpg). Andere documenten over de overtreding bieden wij aan op deze website en sturen we u niet meer toe. Mocht er onverhoopt een document ontbreken dan zenden wij dat op verzoek toe.

U treft in dit document een uitleg aan over hoe u de juiste documenten bij uw beschikking kan zoeken onder de kopjes:

  • Meetlijsten
  • NMi-verklaringen
  • Verbalisanten