Ga naar content

(2014) Besluit Openbaarmaking rapport 'Rolodex' Bureau Interne Onderzoeken Eenheid Amsterdam

Rapport 'Rolodex' Bureau Interne Onderzoeken Eenheid Amsterdam

De politiechef van de eenheid Amsterdam heeft namens de korpschef van politie op 10 april 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (tegenwoordig Wet open overheid). Het verzoek betreft de openbaarmaking van een rapport opgemaakt naar aanleiding van een onderzoek, genaamd Rolodex. Destijds heeft er een onderzoek plaatsgevonden wat door de Rijksrecherche is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. De regiopolitie Amsterdam-Amstelland heeft medewerking verleend aan het onderzoek.

Het gevraagde rapport is niet aangetroffen waardoor er geen openbaarmaking heeft kunnen plaats vinden. In 2007 is dit ook al geconstateerd. Ook dat besluit treft u aan onder de link.