Ga naar content

Woo-documenten korpsstaf

De Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), regelt uw recht op informatie van de overheid. De Woo zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek.

Meer informatie over de Woo, en over het indienen van een Woo-verzoek vindt u onder "Wet open overheid".

Verzoeken

Hieronder vindt u een overzicht van Woo-verzoeken die bij de korpsstaf van de politie zijn ingediend. Door hieronder op de titel te klikken, vindt u de documenten die naar aanleiding van dit verzoek zijn verstrekt. Verzoeken met betrekking tot automatische nummerplaatherkenning (ANPR) vindt u op deze pagina.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011