Ga naar content

WOB-documenten Korpsstaf

(2013) Mobiel werken vreemdelingenpolitie

Op 20 maart 2013 heeft de korpschef van politie een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek ziet toe op een uitgevoerde proef waarbij op mobiele wijze vingerafdrukken genomen konden worden.

Naar aanleiding van het verzoek is een eindrapportage openbaar gemaakt over mobiel werken bij de vreemdelingenpolitie. In het besluit is door de korpschef nog een toelichting opgenomen.