Ga naar content

(2014) Besluit Wob-verzoek over snelheidsovertredingen bij openstelling spitsstroken

Inhoudsopgave

De korpschef van de politie heeft op 16 september 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over snelheidsovertredingen tijdens de openstelling van spitsstroken. Het verzoek tot openbaar maken van informatie was gericht aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het deel van het verzoek dat betrekking heeft op het uitvoeren van snelheidsovertredingen valt onder de taken van de politie en is daarom door de politie afgehandeld.