Ga naar content

WOB-documenten Korpsstaf

(2014) Dienstverlening afdeling Bijzondere Wetten

De korpschef van de politie heeft op 12 maart 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de dienstverlening bij de afdeling Bijzondere Wetten. Bij het besluit is het dienstverleningsconcept nationale politie toegevoegd.