Ga naar content

(2014) Herkomst verdachten 2010-2012

Inhoudsopgave

Herkomst verdachten 2010-2012

RTL Nieuws heeft de korpschef van politie middels een Wob-verzoek om inzage gevraagd in cijfers omtrent de herkomst van verdachten en criminaliteit. Aan dat verzoek is voldaan.

De motivatie van het besluit en de cijfers over 2010, 2011 en 2012, uitgesplitst naar Nederlandse gemeenten, zijn  gepubliceerd.