Ga naar content

(2014) Huiszoekingen hennep

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 7 november 2014 een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) afgewezen. In het verzoek wordt gevraagd om tot op gemeenteniveau inzicht te verschaffen in het aantal door de politie verrichtte huiszoekingen en of daarbij wel of geen hennep wordt aangetroffen. De korpschef beschikt niet over deze informatie.

Over dit onderwerp verscheen eerder al een rapport van de Ombudsman en zijn er diverse Kamervragen gesteld. De politie heeft per heden wijzigingen doorgevoerd in het registratiesysteem. Lees het rapport van de Ombudsman en de beantwoording van de Kamervragen.