Ga naar content

ICT-aanbestedingen

Inhoudsopgave

Op 10 oktober 2014 heeft de korpschef een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit verzoek ziet toe op specifieke ICT-aanbestedingen binnen de politie. Met het besluit zijn van vier dossiers documenten openbaar gemaakt.

In een inventarisatiedocument treft u aan van welk dossier welke documenten wel of niet openbaar zijn gemaakt.

Dossier ICT-dienstverlening KLDP

Dossier ICT-dienstverlening Rotterdam Rijnmond

Dossier ICT-dienstverlening vtsPN

Dossier meldkamer Den Haag