Ga naar content

(2014) Jeugdgroepen 2013

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 27 mei 2014 een besluit genomen op een verzoek van een nieuwsorganisatie in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt verzocht om inzicht te geven in het aantal hinderlijke, overlastgevende en/of criminele jeugdgroepen per gemeente. Dat verzoek is gehonoreerd en daarbij is de gevraagde informatie openbaar gemaakt. Daarbij wordt per gemeente het laatst gemeten - eind 2013/begin 2014 - aantal hinderlijke, overlastgevende en/of criminele jeugdgroepen inzichtelijk gemaakt.

In het besluit wordt ook verwezen naar al openbare informatie. Die stukken treft u hieronder aan: