Ga naar content

WOB-documenten Korpsstaf

(2014) Nuclear Security Summit 2014 in Den Haag (NSS)

De korpschef van politie heeft een besluit genomen op een tweetal verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De verzoeken zien allebei toe op de Nuclear Security Summit 2014 in Den Haag.
De verzoeken zien toe op het recht op demonstratie en de omgang met individuele personen die actief zijn tijdens protesten. In reactie hierop zijn diverse delen van documenten openbaar gemaakt. Het besluit met bijlagen treft u hier aan.