Ga naar content

(2014) Registratie Particuliere Recherchebureaus

Inhoudsopgave

De korpschef heeft naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) op 28 januari 2015 een tabel openbaar gemaakt met informatie over particuliere recherchebureaus. Op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus dienen medewerkers van een particulier recherchebureau te beschikken over een toestemming van de korpschef. Uit deze tabel blijkt het aantal verleende toestemmingen en ook aan welk bureau deze zijn verleend.

Bijgaand ook het WOB-besluit.