Ga naar content

(2014) Rijkspas Anne Frankplantsoen Eindhoven

Inhoudsopgave

Rijkspas Anne Frankplantsoen Eindhoven

Op 27 mei 2014 is namens de korpschef een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) afgewezen.  In het verzoek wordt gevraagd om documenten die toezien op de eventuele vondst van een Rijkspas in het Anne Frankplantsoen in Eindhoven in de periode mei – oktober 2003. Er zijn geen documenten aangetroffen en daarom is dit verzoek afgewezen.

Meer informatie over dit onderwerp.