Ga naar content

(2014) Sterktecijfers politie

Inhoudsopgave

Een dagblad heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om inzicht te geven in de sterkte van de politie tot op het niveau van dorp, stad en gemeente en de beschikbaarheid van de politieambtenaren. De korpschef verwees in zijn besluit van 18 juni 2014 naar al openbare bronnen zoals de website van de regioburgemeesters (www.regioburgemeesters.nl)  en de bijlagen bij het inrichtingsplan van de nationale politie (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/06/27/bijlagen-inrichtingsplan-nationale-politie.html).