Ga naar content

WOB-documenten Korpsstaf

(2014) Wapenverloven

Op 14 april 2014 heeft de korpschef van politie een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het verzoek wordt gevraagd om een kopie van het bestand waarin de administratie van de wapenverloven en jachtaktes wordt bijgehouden. In deze administratie is onder meer opgenomen hoeveel wapenverloven en jachtaktes er zijn verleend, ingetrokken en geweigerd in de periode 2007-2013. Daarnaast wordt ook een overzicht verstrekt van het aantal geregistreerde huiscontroles. Met het besluit wordt dit bestand openbaar gemaakt en wordt informatie verstrekt tot op gemeenteniveau.

Naar aanleiding van het besluit op het Wob-verzoek bracht de politieĀ een nieuwsbericht naar buiten.