Ga naar content

(2015) Integriteitsschendingen 2012-2013-2014

Inhoudsopgave

De korpschef van politie heeft op 8 december 2015 een besluit genomen op meerdere verzoeken van nieuwsorganisaties in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de Wob-verzoeken wordt gevraagd om informatie het aantal (on)voorwaardelijke ontslagen met als oorzaak een integriteitsschending, over de jaren 2012, 2013 en 2014.
Naast de reeds als openbare informatie, die te vinden is in de jaarverslagen van de politie, is een Excel-bestand openbaar gemaakt.