Ga naar content

(2015) Multicultureel vakmanschap

Inhoudsopgave

De korpschef van politie heeft op 12 november 2015 een definitief besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit definitieve besluit is in volledige overeenstemming met het eerder aan verzoeker gezonden voorgenomen besluit. Het voorgenomen besluit wordt hiermee openbaar gemaakt.
Bij dit voorgenomen besluit (en dus ook definitieve besluit) zijn documenten verstrekt die hieronder in vijf delen zijn geplaatst. Zowel in het voornemen als in het besluit zijn relevante toelichtingen opgenomen.