Ga naar content

(2015) Nevenfuncties politiemedewerkers

Inhoudsopgave

De korpschef van politie heeft op 21 december 2015 een besluit genomen op het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In dit Wob-verzoek werd gevraagd om informatie over het beleid van de politie over nevenwerkzaamheden van politiemedewerkers. Als bijlage bij het besluit is de Notitie Nevenwerkzaamheden 2014 van de politie openbaar gemaakt.